David Skalický

Kandidát č.
20
Učitel a dokumentátor památek, pracovník v památkové péči. Stavební historii vystudoval na FF Univerzity J. E. Purkyně. Výuce se věnuje na domovské univerzitě v Ústí nad Labem a VOŠ Stavební v Děčíne.
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018