Ladislava Vopatová

Kandidát č.
23
Narodila se v roce 1954 v Jilemnici. Vystudovala FHS UK obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. Od roku 1995 do roku 2009 působila jako ředitelka sociálních organizací (Farní charita Děčín, Charitní sdružení Děčín). Založila zde Občanskou poradnu Děčín a Asistenční službu pro rodiny s dětmi a je spoluzakladatelkou Asociace občanských poraden v ČR. Od roku 2008 je OSVČ a pracuje na území celé ČR jako inspektorka kvality sociálních služeb, metodička, lektorka a konzultantka v této oblasti.
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018