Petr Joza

Kandidát č.
16
Archivář ve Státním okresním archivu Děčín. Zabývá se vlastivědou regionu, publikační činností a opravou drobných památek.
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018