Skip to main content

Články

Co nás čeká nezávisle na volbách

Každé komunální volby přinášejí nová očekávání. Obvykle se od zvolené reprezentace žádá nová energie, která ale zákonitě musí narazit na realitu stavu města, kontinuity správy a úkolů, které nespadly z nebe, ale jsou zděděny po předchůdcích, či z logiky správy města.

Možnosti města v nejbližších letech z pohledu hospodaření

Komunální volby obvykle představují různé názory na zlepšení života v Děčíně. Možnosti jsou ale jednoznačně závislé na zdrojích. Nedostatečné povědomí o zdrojích města je možná i jeden z důvodů, proč se tak snadno vyslovují nesplnitelné sliby.  Starost o zdroje města je celkem klíčové téma každé budoucí správy města.

Z kandidátky VPM představujeme Jiřího Skřivánka

Jako třetího jsme oslovili Jiřího Skřivánka. Ve svých pětadvaceti je suverénně nejmladším kandidátem za VPM. Do voleb ho vyslali lidovci. Povoláním je účetní. 
 
Jirko, nejsi ve své generaci trochu exot? Zajímáš se aktivně o politiku, kandiduješ ve volbách a ke všemu jsi lidovec … 
 

Projevy extrémismu – příklady praxe z pohledu komunální politiky

Hana Cermonová – veřejné slyšení v Senátu ČR, 16. září 2014
 
Dámy a pánové,
 
předně bych chtěla poděkovat organizátorům této akce, že mám jako představitel města v severních Čechách možnost promluvit při této příležitosti a k tomuto tématu. Jsem náměstkyní primátora v Děčíně pro oblast školství, kultury a sociálních věcí.
 

Z kandidátky VPM představujeme Lukáše Hericha

Jako druhého jsme oslovili Lukáše Hericha. Na kandidátce VPM se objevil už ve volbách 2006 a 2010. Ač pracuje jako odborník na sociální věci a kriminalitu v městských komisích, moc známý v Děčíně ještě není. Na sever Čech se totiž přistěhoval z Opavska.

Lukáši, v Děčíně žiješ asi deset let. Pocházíš ze Slezska. Co tě do severních Čech přivedlo? 

Z kandidátky VPM představujeme Annu Lehkou

Volba pro město Děčín bude v letošních komunálních volbách usilovat už potřetí o hlasy voličů a získání jejich důvěry pro práci ve správě našeho města. Na její kandidátce najdeme známé osobnosti, které dění v Děčíně ovlivňují již řadu let, i nové tváře, u nichž lze doufat, že by do vedení města mohly vnést novou energii a myšlenky.

Plánování kultury ve městě – Kulturní plán

V současné době se finalizuje podoba důležitého dokumentu města, a to Kulturního plánu. Jde o databázi analýz a nápadů, které vznikly na základě činnosti pracovních skupin vytvořených z osobností angažujících se v kultuře a sportu v Děčíně a ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd ČR.

Děčín - centrum cestovního ruchu kraje

Před volbami je zvykem rekapitulovat práci. Kupodivu v oblasti rozvoje cestovního ruchu se můžeme v Děčíně i něčím chlubit. Je to zásluha města i místních podnikatelů. V posledních čtyřech letech se Děčín právem stal centrem cestovního ruchu Ústeckého kraje. Je třeba připomenout, co se změnilo.

Daří se v Děčíně podporovat podnikání?

Každou městskou komunitu rozvíjí především podnikaví lidé. Vztah správy města k podpoře podnikání je důležité téma pro každou správu města, vlastně celkem i kontroverzní. Je velmi těžké najít správnou hranici mezi podporou a zvýhodňováním některých firem.

Nový školní rok – nová mateřská škola

Končí prázdniny. Zakrátko rodiče svezou své ratolesti od babiček a začne jim každoroční martyrium příprav na nový školní rok. Bude třeba nakoupit cvičky a sešity, domluvit družinu a zajistit kroužky na odpoledne. Pro všechny je to doba blížících se starostí, ale i očekávání a nadějí. Obzvlášť pro ty nejmenší, kteří poprvé zasednou do školních lavic.

Beseda o dopravě představila v Děčíně návrhy Ústeckého kraje k řešení problémů

Zatímco čeští hokejisté poráželi Američany 4:3 a venkovní teploty ždímaly z lidí poslední kapky tekutin, probíhala ve čtvrtek 22. 5. 2014 pod záštitou radních Šárky Zimové Dostálové a Valdemara Grešíka v městské knihovně v Děčíně beseda o problémech s kamionovou dopravou a dopravní politice kraje.

Co víme o Děčíně, I. část - obyvatelé

Město Děčín si nechalo v souvislosti se strategickým plánem zpracovat Strategickou analýzu vybraných rozvojových oblastí města Děčín a komplexní socioekonomická analýzu. Je to určitě nejrozlehlejší soubor informací o městě v poslední době. Dovolím si vybrat a zveřejnit pár informací o Děčíně, které Vás možná mohou překvapit. Je toho celkem hodně, proto z toho bude malý seriál.

Co si přejí obyvatelé města

Koncem března bylo plánování rozvoje města doplněno o důležitý názor obyvatel města. Hlasování o prioritách se účastnilo více než 1181 osob a spektrum názorů bylo skutečně hodně rozmanité. Hlasovací formuláře navíc obsahují celou řadu doplňků a vzkazů. Jen pro představu šlo asi o nejreprezentativnější zjištění názorů veřejnosti od roku 1989, má proto smysl podrobněji popsat, jaké jsme město, a co spolu asi nejvíce chceme.

Co chystá kraj na rok 2015 pro sociální služby

Rok 2015 proběhne pro mnohé poskytovatele sociálních služeb v duchu velkých změn. Dosavadní dotační systém Ministerstva práce a sociálních věcí bude v plné míře převeden na kraje, inspekce kvality sociálních služeb se vrátí z Úřadů práce rovněž zpět pod krajské úřady a budou se možná měnit i priority našeho kraje v podpoře vybraných služeb.

Jak s dálničními přivaděči k Děčínu

Po mnoha letech hledání a sporů kolem dálničních přivaděčů mám letos poprvé pocit, že řešení je na dobré cestě. Velkou zásluhu na tom má jak současné vedení města, které si doslova proti záměrům ministerstva vydupalo výstavbu Vilsnické spojky, ale také obyvatelé města, kteří se skrze několik aktivních občanských družení spojili a začali jednat u jednoho stolu a hledat možnosti řešení společně.

DOPRAVA NA DĚČÍNSKU

Volba pro město Děčín ve spolupráci s Městem Děčín vás srdečně zve na veřejnou besedu s radním pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslavem Komínkem, Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje a Ing. Daliborem Deutschem, vedoucím oddělení pozemních komunikací Ústeckého kraje na téma:
DOPRAVA NA DĚČÍNSKU

Aktuální stav řešení problematiky tranzitní kamionové dopravy

Zhruba před necelým rokem jsem vás v sérii pěti článků informovala o probíhajících jednáních Ústeckého kraje, starostů obcí a zástupců Libereckého kraje k problematice přetížených komunikací 2. a 3. třídy v našem regionu a hledání řešení s cílem vymístit z nich či minimalizovat mezinárodní tranzitní kamionovou přepravu.

ZŠ Máchova je první bezbariérovou školou

Také díky Volbě pro město Děčín můžeme přinést tuto pozitivní zprávu o první bezbariérové škole v našem městě. Jedním z našich členů je také vozíčkář Aleš Černohous, který je aktivně zapojen do procesu komunitního plánování. Významně se podílel na přípravě dokumentu, který je podkladem pro základní bezbariérový okruh v Podmoklech a jehož součástí bylo i bezbariérové zpřístupnění ZŠ na Máchově náměstí.

Problém dluhů obyvatel vůči městu

Na březnovém zastupitelstvu města paní Vacková upozornila na problém dluhů obyvatel vůči městu – Volba pro město se tímto tématem dlouhodobě zabývá. Radní a zastupitel Ing. Vlastimil Pažourek v minulém roce publikoval sérii článků „Dluhové pasti“, které se právě problémem dluhů obyvatel vůči městu zabývají. Zároveň vypracoval dokument „Návrh protidluhové strategie města Děčína“ , který podal jako návrh radě města. Byl to první dokument svého druhu v ČR.

Ovlivněte budoucnost města. Dotazník můžete vyplnit už jen do konce března…

Statutární město Děčín v současné době vytváří strategický dokument, jehož účelem je definovat klíčové oblasti budoucího rozvoje města a jeho bezprostředního okolí. Jedná se o dlouhodobý plán rozvoje, který by měl být realizován v letech 2014-2020. Význam tohoto dokumentu spočívá v tom, že by měl zajistit, aby budoucí investiční a rozvojové aktivity města nebyly nahodilé a nekoncepční, ale systémově nasměrovány do nejdůležitějších oblastí a vzájemně provázané.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.