Skip to main content

Články

Dobrovolník roku města Děčín za rok 2013

V pátek 7.března hostil velký sál děčínského zámku již 4. ročník slavnostního vyhlášení Dobrovolníka roku města Děčína. Za účasti představitelů města v čele s primátorem města Děčín, pana Františka Pelanta a dále zástupců Ústeckého kraje paní Sachetové a pana Vodseďálka, byli ocenění tito dobrovolníci - Celkovým vítězem se stal pan Jan Ďurďák, který za svou dlouholetou úžasnou práci ve společnosti Parkinsonik obdržel také hlavní ocenění v kategorii sociální a zdravotní. Vítězem v oblasti děti a rodina se stal pan Josef Dzurko, vedoucí velmi úspěšné taneční skupiny Prestige Děčín.

Divadlo a kino – místa přátelská rodině

Táto, mámo, babičko, pojďme do kina! Proč? Protože právě Kino Sněžník a Městské divadlo Děčín jsou místa, kde jsou na děti a jejich doprovod dobře připraveni.

Debata o strategickém plánování v Děčíně

Vlastimil Pažourek a Jan Kroupa debatují o strategickém plánování v našem městě.

Debata o energetické budoucnosti města Děčín

Debata v baru Bodenbach v Děčíně na téma energetiky

Máme ve městě příznivou prorodinnou atmosféru?

Toť otázka. Co to vlastně znamená - prorodinné klima? Jak se chová obec, které je takzvaně příznivá rodinám?

Odpověď by mohla znít tak, že jde o celou řadu opatření a snah vyjít vstříc třeba maminkám s malými dětmi, nabídnout možnosti, jak trávit volný čas rodinám s dětmi ve školním věku, ale třeba i pomoci se zorientovat v hektickém životním tempu rodinám seniorů atd. Téma a možnosti jsou velmi široké.

… a ještě zpátky k izolační zeleni

Předpokládám, že téměř každého občana začátkem listopadu 2013 zaskočily „dřevěné krabice“ bez logiky věci rozmístěné po Děčíně. Přiznám se, že i mě, ač znalé věci, v prvním okamžiku přivedly do rozpaků.

Základní školy - čísla, současnost a budoucnost

V současné době město zajišťuje povinnou školní docházku a základní vzdělávání ve dvanácti základních školách.

Populace dětí je velmi různorodá, od těch nadaných a takříkajíc bezproblémových až po širokou škálu žáků s různými potřebami, což se odráží i v nabídce škol.

PF 2014

Úspěšný rok 2014!

Koalice plní své sliby - Město zřizuje novou mateřskou školu

Jsem si vědoma toho, že z pohledu rodičů je míst v MŠ stále nedostatek. A je nabíledni, že umístění dítěte v předškolním zařízení je zásadní pro ženy, které se tak mohou vrátit na trh práce, ale i pro celkovou situaci rodiny.

Odstraňovat bariéry

Co je nejdůležitější pro město? Aby v něm chtěli žít lidé. Aby se tam rodily děti, měly dobré zázemí a postupně vyrostly v řádné občany, kteří si ve městě založí rodinu a budou chtít v tomto městě bydlet a vychovávat zase své děti.

Možnosti Děčína v číslech

Lidé už celkem neradi slyší „nejsou peníze“, vlastně to ani úplně není pravda. Nicméně jaké zdroje jsou v Děčíně k dispozici pro veřejné služby, úplně známá informace není. Dovolím si tedy alespoň zkratkovitě informovat.

Bude Děčín město Romů?

Minulý měsíc jsme se od Bezpečnostní informační služby (BIS) dozvěděli, že „Protiromské postoje u běžných občanů jsou větší hrozbou než u extremistů“. Podobně se vyjádřila i vládní mluvčí „pro lidská práva“. Vládní instituce nepřímo vyslovují obavu z násilných střetů a pogromů. Je to dost smutná představa.

Konec ředitele Krajské zdravotní…. Začátek změn ve společnosti?

Rada Kraje v působnosti Valné hromady Krajské zdravotní na návrh jejího člena Jaroslava Komínka (KSČM) navrhla představenstvu ve středu 4. září odvolání generálního ředitele společnosti Eduarda Reichelta. Proti byli dva její členové, Jana Vaňhová a Arno Fišera (oba ČSSD).

Nekonečný příběh povodní v Děčíně

Před jedenácti lety jsme si někteří mysleli, že velká povodeň v Děčíně je něco jako náhoda. Postižené nemovitosti se opravovaly často ještě s pocitem, že šlo o výjimečnou událost. Dokonce v době těsně po povodni se v zátopové oblasti dostavovala tehdy pouze rozestavěná tenisová hala. Naopak bylo zrušeno koupaliště na Mariánské louce, což bylo mnohými považováno za chybu.

Je možné zlevnit vodu?

Chceme-li zlevnit vodu, nelze to jen tak vykřičet do tmy, ale je třeba se pohybovat v jasném právním i věcném rámci, co je a co není možné. SVS primárně vlastní „náš“ majetek, který potřebuje jasné a konkrétní příjmy na obnovu a rekonstrukci svého- našeho- majetku. Ten majetek je v zanedbaném stavu a potřebuje určité investice. Režim těchto investic a jakýsi „fahrplan“ byl jasně stanoven v podnikatelském záměru, který je schválen a který končí v roce 2015.

Prohlášení zastupitelů a členů VPM k regulaci hazardu v Děčíně

Děčín 30. 5. 2013 - Ve volebním programu VPM jsme se zavázali k přísné regulaci hazardu v Děčíně. S koaličním partnerem jsme vyjednali vyhlášku, která v plné míře omezovala od 1. 1. 2013 VHP. Videoloterijní terminály (VLT) ovlivnit v té době nemohla, protože jejich povolování bylo v kompetenci ministerstva financí. Od počátku jsme věděli, že jak koaliční partner, tak ostatní strany v zastupitelstvu, nejsou s touto vyhláškou spokojeni a domnívají se, že je příliš přísná a omezuje příjem prostředků do městské pokladny a že tato vyhláška dozná v průběhu tohoto volebního období ještě další úpravy.

Zástupci obcí jednali o omezení kamionové dopravy

Město Benešov na jednání reprezentovali zastupitelé Filip Ušák a Ota Dračka a místostarosta Karel Vrbický.

"Z výsledku jednání mám smíšené pocity. Věci se sunou do pohybu, nicméně poměrně pomalu. Jsem rád, že většinově převládá názor, že kopeme společně za "jeden mančaft" a že zájmy např. Nového Boru nejsou rozdílné než zájmy Benešova, popř. Jílového.

Zrušení večerních rychlíků naruší celý systém veřejné dopravy na Děčínsku a povede k ještě větší izolaci regionu

Ministerstvo dopravy plánuje v rámci změn jízdního řádu od 9. 6. 2013 objednat méně rychlíkových spojů na železniční trase Ústí nad Labem- Liberec. Ve dnech pondělí, úterý, středa a sobota nebudou objednány celkem tří rychlíkové spoje (R 1167, R 1168, R 1169) mezi oběma severočeskými metropolemi.

Alternativy k přivaděči

V souvislosti s procesem posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA levobřežního napojení Děčína na dálniční síť České republiky (zjednodušeně přivaděč) je možná vhodné si položit pár otázek. Existuje alternativa k faktu, že do Děčína musíme přivést obtížným terénem za několik miliard stavbu, které ustoupí mnoho domů, která umocní efekt údolí zdejších řek coby jedné z hlavních transitních spojek republikou?

5. - Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) – Existují vůbec jiná řešení?

Abychom pro alternativy k přivaděči mohli hledat ještě jiná řešení, je potřeba nejprve pochopit, kde je vlastně základní problém v celém systému kamionové přepravy v našem regionu a jaké má souvislosti.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.