Skip to main content

Články

4. - Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) - Varianta Bohyňská

Varianta Bohyňská může být přijatelnější alternativou k problematickému vedení přeložky údolím Jílovského potoka variantami, které jsem představila v předchozích článcích. Ty nejsou posuzovány ani dopravními odborníky jako ideální, buď z důvodů nevhodnosti zatahování průjezdné dopravy do stísněného údolí Jílovského potoka v Bynově a Dolním / Horním Oldřichově a v těsném dotyku s centrem města nebo jsou považovány za řešení neakceptovatelné v civilizovaných zemích (především díky průrazu přes obytnou zástavbu Chrochvic).

3. - Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) - Varianta Pastýřská

V dnešním článku vám přiblížím variantu, která vzbuzuje zatím největší vášně – variantu Pastýřská:
Je kratší než minule popisovaná varianta Chrochvická a začíná na ulici Čs.mládeže v oblasti dnešního kruhového objezdu u Mototechny. Zde si vyžádá demolice tří stojících obytných domů, aby v podobě tunelu mohla projít pod masivem Pastýřské stěny a vyústit u Jílovského potoka na Teplické ulici, které překříží v podobě mostu. Bude pokračovat po okraji Letné, kde zasáhne zahrádky a vyžádá si demolici množství rekreačních objektů. Od 3,5 do 6,5 km pak bude totožná v nevariantní trase s trasou Chrochvické varianty, vyúsťující v oblasti Horního Oldřichova a pokračující v blízkosti linie Jílovského potoka Bynovem ve směru na Libouchec.

Dluhové pasti IV.

Trh s půjčkami a vymáháním půjček mezi chudými lidmi vznikl na změnách legislativy, nastavených ve prospěch věřitelů. Přísnější praxe vymáhání pohledávek propojená s půjčkami bez ručení majetkem či příjmem dostala řadu lidí do neřešitelné situace. Splácení pohledávek vždy omezuje spotřebu, což ovlivňuje i ekonomickou situaci našeho města či státu. Ekonomika stagnuje také proto, že si část lidí (spotřebitelů) půjčkami omezila spotřebu v budoucnu. Pro situaci města Děčína, kde je vysoká část populace předlužena, existuje několik scénářů budoucího vývoje.

2. - Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) - Varianta Chrochvická

V mém minulém článku jsem slíbila, že vás budu postupně seznamovat s jednotlivými variantami, kterými se má zabývat nově připravovaná dokumentace EIA, hodnotící vliv plánované stavby na životní prostředí. Jako první bych ráda přiblížila variantu vedoucí údolím Chrochvického potoka:

Dluhové pasti III.

Problém s dluhy obyvatel ovlivňuje samospráva města jen ve velmi malém rozměru. Zadlužení ve velké míře vzniká hlavně z komerčních úvěrů, bankovních a nebankovních půjček, nesplácení hypoték či služeb (telefony, bydlení, plyn, elektřina atp.). Z informací, které uvádím, je následně jasné, že předluženost děčínských obyvatel v Děčíně dosahuje částky kolem miliardy korun.

Dluhové pasti II.

Žijeme v chudém kraji, kde množství lidí je v tak tíživé sociální situaci, že řeší jen naléhavé potřeby. Obvykle platí především to, co je třeba platit okamžitě. V situaci žití ze dne na den, je myšlení do budoucna skutečně obtížné, což je dobře rozpoznatelné v dluzích obyvatel vůči městu. Postupně vzniká nenápadná dluhová past, která může být pro Děčín likvidační.

Povede dálniční přivaděč se stovkami kamionů skutečně centrem Děčína?

26. 3. 2013 zveřejnil Krajský úřad Ústeckého kraje informaci o oznámení zpracovaném s obsahem a rozsahem podle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. (o posuzování vlivů na životní prostředí) k záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“. Dokumenty byly k nahlédnutí do 15. 4. 2013 a do téhož dne bylo možné podávat k návrhu připomínky. Jedná se o první stupeň procesu EIA (= hodnocení vlivu stavby na životní prostředí), v němž kdokoliv může navrhovat další varianty, případně žádat, na co by se EIA měla zaměřit a co by měla zkoumat a zhodnotit.

Dluhové pasti I.

Byla doba, kdy jsem si bláhově myslel, že hlavním problémem našeho města je nedostatek práce. Bohužel i v tomto jsme se posunuli k horšímu směrování. Dlouhodobá nezaměstnanost ovlivňující ekonomické možnosti obyvatel Děčína, byla po roce 2000 spojena s téměř s neomezenými možnostmi naplnit potřeby bez příjmu – na dluh. Půjčovatelé peněz neřešili příjmy potenciálních dlužníků, dokonce na chudé lidi byla jejich „pomoc“ ve velké míře přímo zaměřena.

Regulace hazardu v Děčíně dostává reálné obrysy

Děčín 26. 2. 2013 - Vládní koalice VPM a ČSSD se po sérii jednání dohodly na podobě regulace hazardu. Návrh počítá s několika podmínkami, za kterých bude možné provozovat výherní automaty:

VPM podporuje Karla Schwarzenberga

Volba pro město Děčín podporuje Karla Schwarzenberga i v druhém kole volby prezidenta České republiky!

Rozpolcená země po prezidentské volbě?

napsáno v úterý 22.1. 2013 - 4 dny před volbou presidenta
Jak volba dopadne, na to se neodvažuji sázet, jen si dovolím upozornit na několik trendů a obav.
Jednoho z kandidátů podporuje Praha, vzdělanější a bohatší část obyvatel, a spíše mladší lidé. Spojuje v sobě vyrovnání se starou poválečnou minulostí, má nakročeno do Evropy a současně patří mezi starou elitu, na jakou nejsme úplně zvyklí, ve špatném či dobrém slova smyslu. Pokud vyhraje, tak se nejspíše podaří překonat mezinárodní ostudu z působení posledního prezidenta, který je v mnoha unijních státech Evropy celkem pro smích.

PF 2013

Volba pro město Děčín, přeje všem našim příznivcům vše dobré do roku 2013.

Meze důvěryhodnosti potenciálního krajského hejtmana

Děčínské městské zastupitelstvo ve čtvrtek 20.9. 2012 bylo znovu ve znamení střetu o stylu správy města. S představiteli minulého vedení radnice Ing. Raškou a panem Mgr. Samlerem jsme vedli polemiku na téma „veřejné zakázky“.

Co čeká Děčín do roku 2020?

Tato otázka má několik rozměrů. Prvním z nich je odhadnutelný vývoj města. Existenčních příležitostí výrazněji nepřibývá, tzn. jako město budeme asi dále chudnout a dále odtud budou odcházet mladí a schopní lidé za lepšími příležitostmi jinam. Bezpochyby se dále bude zhoršovat sociální skladba obyvatel, není totiž nikdo, kdo by tomu dokázal zabránit. V silách samosprávy nejsou možnosti významněji ovlivňovat chování majitelů domů.

Co brání rozvoji Děčína?

Vždy jsem si myslel, že hlavním problémem je nedostatek peněz a schopných lidí. Bohužel dnes jsem spíše přesvědčen, že nám chybí „společná“ vize, jak by měl Děčín vypadat. Všichni se snažíme prosazovat své představy a ty se trochu tříští, popř. jdou přímo proti sobě, což vybíjí tak nedostatkovou tvůrčí energii. Všechny strategické dokumenty města jsou vlastně souborem názorů části politiků a odborníků, většina obyvatel města je ani nezná, nemůžeme se proto divit, že takové dokumenty vlastně nikdo pořádně nechce a nepodporuje.

Smlouva o koaliční spolupráci České strany sociálně demokratické a Volby pro město ve statutárním městě Děčíně

Datum zvěřejnění: 
10. listopad 2010

1) Úvodní ujednání

1. Zastupitelé zvolení do zastupitelstva statutárního města Děčína za Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD) a za Volbu pro město (VPM) se rozhodli uzavřít tuto smlouvu o koalici pro nadcházející volební období zastupitelstva města.

2. Strany tuto smlouvu o koalici uzavírají za účelem dosažení a naplnění programových cílů koalice (programové prohlášení). Programové prohlášení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

3. Strany se zavazují jednat tak, aby programové prohlášení bylo co nejlépe naplněno ku prospěchu všech obyvatel města Děčína.

Tisková konference ve čtvrtek 9. září 2010

Datum zvěřejnění: 
6. září 2010

Ve čtvrtek 9. září 2010 od 13.00 se koná v nově otevřeném kontaktním místě VPM na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Děčíně 1 tisková konference u příležitosti zahájení volební kampaně VPM.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.