Skip to main content

Charta

1. Volba pro město Děčín sdružuje veřejně angažované obyvatele a místní patrioty.

2. Korupce, neustále přítomný vliv silných ekonomických lobby ve veřejném prostoru, postupná "privatizace" veřejných prostředků, jakož i další jevy morálního úpadku naší demokratické společnosti, na kterých se rovněž podílí stávající politická garnitura v České republice, pro nás představují výzvu k aktivnější angažovanosti občanů právě v demokratických strukturách. Na tuto výzvu odpovídáme činností našeho politického uskupení.

3. Současná společenská situace nesmí vést k apatii "nové normalizace" ani k radikalizaci postojů zpochybňujících demokratické principy nebo lidská a občanská práva. S obnovou politického života musíme začít "odspodu" a komunální politika je pro to příhodnou příležitostí.

4. Naši účast ve veřejném životě nechápeme jako prostředek k prosazování vlastních ekonomických zájmů nebo sobeckých zájmů různých neprůhledných lobby a zájmových skupin, ale chápeme ji jako službu k prosazení principů obecného dobra v našem městě, čímž rozumíme spravedlivé a rozumné uspořádání sloužící plnému lidskému rozvoji všech obyvatel našeho města.

5. Respektujeme práci mnoha generací našich předchůdců, což pro nás znamená snahu zachovávat kulturní a historické dědictví oproštěné od devastujícího vlivu komunismu.

6. Jsme připraveni stát se fórem pro aktivity všech místních komunit a jednotlivců, kteří nezištně přispívají k rozvoji obecného dobra, a to zejména pro místní iniciativy občanů v různých částech města, neziskové organizace, církve nebo dobrovolníky. Právě jim chceme nabízet naši spolupráci.

7. Jsme rovněž otevřeni podnětům podnikatelské veřejnosti města Děčína. Město Děčín potřebuje silný a solidní podnikatelský stav.

8. Za významnou hodnotu života v Děčíně považujeme unikátní přírodní prostředí a jeho zachování chápeme jako jeden z našich hlavních cílů.

9. Chceme dát prostor ve správě města odborníkům a osobnostem nezatíženým v minulosti mravně problematickým jednáním a postoji, zejména ve veřejných funkcích. Etické hodnoty při správě města považujeme za stejně důležité jako odborné schopnosti.

10. Chceme prohloubit samosprávu ve městě Děčíně a přiblížit místní politiku blíže občanům. Okrajové a zanedbávané části města musí mít v komunální politice zajištěn dostatečný vliv.

11. Prosazujeme aktivní roli města zejména ve správě městského majetku, podněcování ekonomického rozvoje a řešení sociálních problémů obyvatel města.

12. Nechceme žít na úkor budoucnosti, zadlužování města chápeme jako smysluplné pouze tehdy, pokud je jednoznačně ekonomicky opodstatněné a dlouhodobě přínosné.

13. Investice města mají být spravedlivě s důkladným rozmyslem rozdělovány mezi všechny části města, aby se Děčín rozvíjel rovnoměrně.

14. Naším zájmem je směřovat město k rozvoji, který dá perspektivu mladým lidem, neboť v nich vidíme budoucnost našeho města. Odchody velké části mladých lidí za lepší perspektivou považujeme za stejnou hrozbu budoucnosti jako zadlužování města či ztrátu ekonomické perspektivy.

Děčín, 10. října 2009

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.