Skip to main content

Šetřením k naději na perspektivu ?

Zdroj: 
Princip
Datum zvěřejnění: 
2. prosinec 2010

V pátek 26. listopadu jsem měl možnost účastnit se konference pořádané Svazem měst a obcí na téma "Města budoucnosti". Bylo velmi poučné poslouchat o trendech správy měst v Evropě. Hovořilo se o rozvíjení informačních technologií, systémech dlouhodobého plánování investic, principech spolupráce na regionální a mezinárodní úrovni, rozvoji kvality života, předvídání a prevenci sociální polarizace, rozvoji lidského kapitálu atp.

Připadal jsem si tam jak "cizinec z jiné Evropy", neboť nic z vysloveného jsem v Děčíně nezažil ani neviděl. Naše problémy jsou v podstatě velmi prosté. Řešíme, jak městskou správu udržet alespoň v současném nedokonalém stavu. O nějakém "nadstandartu" můžeme pouze snít.
Našemu městu chybí zdroje na základní věci. Snížení příspěvku od státu na výkon státní správy o 9 mil. Kč spojené s očekávanou úhradou úroků a závazkových provizí bance za dlouhodobý úvěr k IPRM ve výši 17,2 mil Kč znamená vážné narušení stability financování města v příštím roce.
Velká část majektu města je v havarijním stavu nebo už po havárii. V návrhu rozpočtu na příští rok je příloha o potřebných investicích města na opravy a obnovu městského majektu. Požadováno je 250 milionů Kč, k dispozici máme pouze 10 milionů. V příštím roce se dokončují tři menší projekty IPRM ve školách, které je nutné řešit pokud nechceme ohrozit čerpání dotací. K jejich dořešení chybí z vlastních zdrojů cca 6,3 mil. Kč.
Při rozhodování o finacování města vlastně nemáme na výběr než volit nepopulární kroky. Pro město Děčín nastává doba šetření a hledání nových finančních zdrojů. Není jiné cesty, jak se propracovat k příští prosperitě.

Vlastimil Pažourek - radní města Děčína
(Volba pro město Děčín)

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.