Skip to main content

Kde je doma Šárka Dostálová Zimová?

Zdroj: 
http://decin.5plus2.cz/
Datum zvěřejnění: 
11. říjen 2013

DĚČÍN - Zastupitelka, radní, ředitelka a matka na kandidátce změny. Časově maximálně vytížená Šárka Dostálová z Děčína kandiduje do parlamentu za politické hnutí Změna. V Děčíně je ve Volbě pro město, v kraji v hnutí Pro!kraj.

Volba pro město, Pro!kraj, Změna. Není toho moc?

Volba pro město (VPM) i hnutí PRO!kraj v sobě spojují zajímavé osobnosti a drobná místní politická uskupení, s jediným cílem – být prospěšní v politice na místní úrovni. V případě VPM se to týká působení v Děčíně a v případě PRO!kraje v Ústeckém kraji. Ve VPM jsou také v převážné většině nezávislí kandidáti bez jakékoliv politické příslušnosti. Já sama jsem do Změny vstoupila až v loňském roce, přičemž VPM už v Děčíně působí sedmým rokem.

V PRO!kraji jsme si vyzkoušeli, jak velký efekt má propojování osobností, které dlouhodobě regionálně působí v mnoha oblastech a osobností, které se snaží v místních komunálních politikách o přínosné změny. A protože PRO!kraj skutečně chce působit pouze na krajské úrovni, spojili jsme se s kolegy z dalších měst a tento úspěšný model aplikovali ve Změně, aby ten místní a občanský sektor mohl pomáhat téhle zemi i na celostátní úrovni.

Ve Změně tak je vlastně i velká část kolegů, s nimiž spolupracujeme právě v PRO!kraji. Nejdůležitější myšlenkou, která nás všechny napříč těmito hnutími spojuje, je právě ona snaha o změnu – změnu politické kultury, kultivovanosti, změnu myšlení politiků ve vztahu k občanům, k úctě a k poctivosti.

Zastupitelka, radní, maminka, ředitelka sdružení. Jak to zvládáte?

Přiznávám, že je to skutečně obtížné. Nejstarší Doubravka už je hodně samostatná a je ve věku, kdy má svůj vlastní svět, zájmy a kamarády a dostatečně si ho užívá, ale Běla s Jindříškem chodí ještě do školky a nejvíc si vyžadují mou pozornost v době, kdy mi hoří uzávěrky projektů, musím zpracovat materiály do městské rady a připravit se na nějaké náročné jednání. Musela jsem se naučit nebát se říkat si o pomoc rodině a dostatečně dopředu si plánovat čas. Znamená to samozřejmě, že musím mnoho akcí a aktivit úplně vypustit, ale pořád si díky tomu ještě udržuji úroveň, kdy mám čas na děti i na sebe a nevidím je jen tak z rychlíku.

Jaká politická strana je vám nejméně blízká a proč?

Nejspíš Dělnická. Ale i z dalších stran, které mají podobně agresivní a populistické postoje, je mi špatně. Blíží se jim Okamurův Úsvit, Bobošíkové Hlavu vzhůru a SPOZ. No a samozřejmě podstata, na které stojí KSČM, je pro mne absolutně nepřijatelná. S komunistickým režimem má naše rodina jen špatné zkušenosti, já jsem vlastně kvůli straně nesměla jít studovat na gymnázium a byla jsem ráda, že jsem mohla dělat přijímačky aspoň na zdrávku.

Berete si s sebou práci domů?

Samozřejmě, že beru. Právě proto, abych mohla mít čas na děti – vyzvednout je ze školky, jít někam ven nebo do knihovny. A svou práci pak dělám večer. Ale zjišťuju, že už toho nevydržím tolik jako před lety. Naštěstí máme s bývalým mužem střídavou péči, takže jsou i týdny, kdy mám čas ponořit se do práce naplno a mít pak pro rodinku dostatek času.

Kolik času trávíte ve sdružení Slunečnice a co je zde vaší náplní práce?

Slunečnici řídím, takže na mě stojí všechny její vize, plány a záměry, organizace práce, kontrola jednotlivých sekcí, řešení komplikací, financí a tak dále. Pak tu působím jako projektový manažer, zpracovávám žádosti o dotace a pokud jsou úspěšné, tak pak řídím a organizuji i tyto projekty, ale už nestíhám administrativu, na to už mám konečně asistentku.

Řeším také fundraising, což je shánění peněz pro činnost. Zejména těch sponzorských. Je to velmi náročné a času na to mám asi nejméně, ale bez sponzorských darů se Slunečnice neobejde. Dotace pokryjí naši činnost tak ze 70 procent. S postiženými klienty Slunečnice už přicházím do styku, jen když máme nějaké společné akce, třeba na Kramli, nebo na chodbách Slunečnice. Musela jsem vzdát i dramatický kroužek, který jsem roky vedla, naštěstí mám za sebe výbornou náhradu. Už bych to nestíhala. O to větší radost mám, když se pak spolu potkáme a vrhnou se mi kolem krku. To je pro mě obrovská odměna.

Pokud byste uspěla ve volbách, čeho byste chtěla docílit?

Mám několik témat, která považuji za zásadní – změna zákonů s cílem maximální eliminace korupce. Současný stav je neudržitelný. Dále považuji za důležitou změnu zákonů, které destabilizují situaci a problematiku sociálně vyloučených lokalit a všeho, co je s tím spojeno, tedy dávky, ubytovny, školní docházka, nezaměstnanost. Jsem i pro řešení dopravy z hlediska smysluplné koncepce, která by zohledňovala dostupnost regionů, provázanost veřejné dopravy s místními potřebami (zejména z hlediska zaměstnanosti) a odstranění tranzitní dopravy ze silnic 2. a 3. třídy, včetně vyřešení problematiky mýtného.

Změnila bych kompetence a systém školství zejména v oblasti středních škol a řemesel, aby byl návazný na zaměstnavatele a skutečné potřeby a poptávky na pracovním trhu a neprodukoval nevyužitelné obory, zatímco firmy pláčou po nedostatku kvalifikovaných sil. Je potřeba změnit také stávající situaci ve zdravotnictví, a to od systému pojišťoven, lékáren, po řešení pokrytí republiky dostupnou péčí. Není tu dost prostoru pro podrobný rozbor, ale jsou to témata, s nimiž se tu bolestivě potýkáme jak ve městě Děčíně, tak na kraji a dokud nebudou řešena na celostátní úrovni, budeme jen dál a dál doplácet na jejich nekvalitnost.

http://decin.5plus2.cz/41088/

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.