Skip to main content

Martin Kolář o veřejných zakázkách

Rozhovor Mgr. Martina Koláře k veřejným zakázkám
Zdroj: 
Prinicip
Datum zvěřejnění: 
20. srpen 2010

Proč se zajímáte právě o veřejné zakázky?

V Čechách je to opravdu problém. Nejde jen o plýtvání s veřejnými prostředky, kterých dávno není a nebude nazbyt, ale taky o něco podstatnějšího. Pokud se korupce začíná stávat normou chodu státu a obcí, je třeba začít něco vážně dělat. Nebo upadnout do apatie. My ve Volbě jsme se vydali tou první cestou. Vedle toho, že jsme se angažovali v konkrétních kauzách, jsme se rozhodli předložit děčínské veřejnosti ucelený a podrobný program, jak obnovit důvěryhodnost správy našeho města při zadávání zakázek.

S čím tedy program pracuje?

Veřejná soutěž musí být férová, průhledná a přinést městu nižší náklady. Proto jsme se snažili vymyslet několik srozumitelných a jednoduchých opatření, které lze k vyhlašování a hodnocení veřejných zakázek rychle přijmout. Vsadili jsme na tři okruhy opatření: Za prvé - vše o zakázkách zveřejňovat. Vytáhnout všechno na světlo, to je osvědčený a jednoduchý recept, jak omezit různé manipulace a zneužívání. Za druhé - najít konkrétní způsob, jak zakázky pro město zlevnit. To vůbec není jednoduché, když si uvědomíte, že vedle různých korupčních či lobbistických tlaků čelí město i jiné nevýhodě: Magistrátní úředníci vůbec nejsou zvyklí šetřit svěřené peníze a navíc nemají patřičné obchodní zkušenosti. A na druhé straně proti nim stojí celkem ostřílení borci z byznysu s jasnou motivací vydělat co nejvíc. Proto město musí svým zaměstnancům pomáhat hájit veřejný zájem, a ne je vystavovat různým tlakům, aby zakázku dostala ta „správná“ firma. Za třetí je to kvalitní a soustavná veřejná kontrola zakázek. Spoléháme na to, že v Děčíně je určitě mnoho spolehlivých a zkušených lidí, kterým není lhostejné, jak se mrhá s penězi vybranými na jejich daních a jak se křiví tržní prostředí. Proto jsme přesvědčeni, že v našem městě má vzniknout tým odborně erudovaných a dostatečně nezávislých lidí, kteří půjdou do kontrolního výboru a do těch komisí, jež by se měly k zakázkám ustanovovat.

Není Váš volební program kolem zakázek příliš konfrontační vůči děčínské ODS?

Vůbec nejsme nadšeni z toho, jak nás situace v Děčíně nutí vymezovat se vůči našim kolegům z této strany. Každá konfrontace je nepříjemná, alespoň pro mne určitě. Nicméně současný stav kolem veřejných zakázek v Děčíně zavinili konkrétní lidé na konkrétních místech ve správě našeho města. To se přehlížet nedá.

Dost lidí se diví, že do kauz kolem Atlantiku nejde Volba pro město razantněji, že s takhle mírným přístupem toho moc nezměníme …. My však ten problém chceme udržet ve věcné rovině a zbytečně kolem toho nerozdmýchávat emoce.

Věřte mi, že by nás mnohem více těšilo být ve věci průhledných a úsporných městských zakázek na jedné lodi se všemi zodpovědnými činiteli. Stejně to tak nakonec musí dříve či později dopadnout, není to dál udržitelné.

Volební program k zakázkám a korupci jste zveřejnili ještě před startem volení kampaně. Čeho tím chcete dosáhnout?

Chceme především vyvolat širší diskuzi veřejnosti k tomuto tématu. Dáváme přednost záležitostem, které můžeme ovlivnit a rozhodnout my všichni, kdo v Děčíně žijeme. Nezabýváme se jen veřejnými zakázkami, Volba pro město má i svůj program rozvoje města a řeší i sociální otázky. Ovšem jsme přesvědčeni, že ať komunální volby dopadnou jakkoliv, musí se problematika veřejných zakázek pronikavě změnit, a tomu chceme napomoci zcela konkrétními návrhy. Budeme také se zájmem sledovat přístup ostatních politických uskupení k tomuto tématu. Doba, kdy každá strana má na městské zakázky„své“ firmy, musí skončit. To není vzkaz jenom pro ty tradiční strany, které si zadaly. To je vzkaz pro všechny. My jsme přesvědčeni, že na tom se po volbách shodneme všichni.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.