Skip to main content

Na prvním zámeckém nádvoří opět fungují dvě kašny

Na prvním zámeckém nádvoří opět fungují dvě kašny

I po dokončení velkých rekonstrukčních projektů zůstává v areálu děčínského zámku celá řada menších objektů, které nutně vyžadují restaurátorský zásah.

Jedním z nich až donedávna byly také poškozené pískovcové nádrže na prvním nádvoří. Jde o pozůstatek původních kašen, které od roku 1816 krášlily pohled na hlavní zámecké průčelí. Jejich podobu navrhl drážďanský dvorní architekt Christian Schuricht. Kašny původně tvořily dvě pískovcové ženské postavy držící nádoby, ze kterých prýštila voda do zmíněných nádrží. Vytvořením soch byl pověřen známý český klasicistní sochař Václav Prachner. Až do poloviny 90. let tvořily obě kašny důležitou součást pohledu na vstupní partie děčínského zámku.

Během pobytu vojáků na zámku prošly kašny opravdovým martyriem. Levá nádrž utrpěla silný náraz, zřejmě od nákladního automobilu. Obě sochy postupně přišly o paže a obličej jedné z nich nesl jasné stopy po střelbě. Poškozené části byly několikrát opraveny, většinou naprosto diletantsky. Následně byly plastiky i nádrže opatřeny odpudivými barevnými nátěry. Z cenné památky se stalo zubožené torzo.

Proces zkázy obou kašen byl paradoxně dovršen během rekonstrukce zdí na prvním nádvoří v polovině 90. let. Obě sochy byly při přesunu poškozeny, jedna dokonce rozlomena na několik částí. Kamenné sokly, o které se opíraly, zmizely beze stopy. Značně poškozené, téměř rozpadlé nádrže zůstaly na místě bez jakéhokoli zásahu. Obě cenné Prachnerovy plastiky se podařilo zachránit až díky úsilí občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek (dnes Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost). V současnosti jsou vystaveny v pokladně zámku. Narušené nádrže se ale na dlouhá léta staly nepěknou součástí pohledu na vstupní průčelí zámku. Opravy se dočkaly až díky finančním darům pana Valdemara Grešíka. V roce 2012 nejprve došlo k odstranění starých vojenských nátěrů, degradujících vysprávek a především slepení rozlomených částí. V letošním roce se díky stejnému dárci mohla do obou nádrží opět vrátit voda. Na první nádvoří se tak opět vrací vodní prvek, který v minulosti tvořil důležitou součást jeho vzhledu. Spolu se skupinkou zámeckých pávů, kteří si toto prostranství oblíbili, tak přispívá k obnově zámecké atmosféry na tomto ještě nedávno zle poničeném místě.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.