Skip to main content

Otto Chmelík o "velkém" Děčíně

Rozhovor s Otto Chmelíkem o "velkém" Děčíně
Zdroj: 
Princip
Datum zvěřejnění: 
10. září 2010

Archivář a historik Otto Chmelík je jedním z předních kandidátů do zastupitelstva za Volbu pro město (VPM) v letošních komunálních volbách. Zároveň je činný jako předseda občanského sdružení Iniciativa pro děčínský zámek. Mnoho let se angažoval ve prospěch obnovy zámeckého parku. Je také členem kulturní komise rady města. Zeptali jsme se ho na část programu VPM, která se týká tzv. „velkého“ Děčína.

Program pro „velký“ Děčín – co tím máte na mysli?

Základní myšlenkou je, že bychom se měli snažit najít takový model správy města, který by zajistil dobré fungování všech částí města. Děčín má více jak 52.000 obyvatel a 118 km2. Tvoří ho tři města - Děčín, Podmokly, Boletice nad Labem a mnoho dalších kdysi samostatných obcí. Dnes se všechny debaty o rozvoji města soustředí na centrum, respektive pouze na jedno z center. Ostatní části, včetně dříve samostatných měst Podmokel a Boletic, jsou bez jasné perspektivy.

Čím to je?

Děčín je prostě velké město. Při centralizované správě je obtížné pochopit potřeby všech jeho částí. Bylo by zajímavé porovnat názory obyvatel některých obcí. Lidé v Těchlovicích, Ludvíkovicích a Kámenu krátce po roce 1989 usoudili, že by bylo lepší, aby si své věci spravovali sami, a od „velkého“ Děčína se odtrhli. Obyvatelé jiných obcí (např. Boletice, Nebočady, Dolní Žleb) tehdejší možnosti nevyužili. Kde se žije lépe?

Co si myslíte Vy?

Spojení s velkým městem může mít celou řadu výhod. Město ale musí velmi dbát na potřeby obyvatel jednotlivých čtvrtí a nepohlížet na ně jako na periferie.

Navrhujete nějaké konkrétní kroky?

V první fázi by mohla vzniknout komise městské rady pro místní části města. Měl by to být prostor pro přijímání podnětů a reflexi místních potřeb. Pokud by se ukázalo, že v některých lokalitách mají lidé opravdový zájem o svoji čtvrť, můžeme uvažovat o nějaké formě samosprávy. Město by mělo určitě více spolupracovat s občanskými sdruženími, která se zabývají místními problémy a snaží se je řešit. Vůbec bychom se nebránili zahájení debaty o rozdělení Děčína na městské obvody po vzoru jiných statutárních měst. Porovnám-li jako občasný pozorovatel stav sídliště Severní Terasa v Ústí nad Labem s našimi sídlišti, soudím, že taková diskuse by nebyla od věci. Uvědomme si, že Boletice, Bynov, Březiny či Želenice jsou počtem obyvatel naprosto srovnatelné sídelní útvary s městy Česká Kamenice nebo Benešov nad Ploučnicí.

Sám bydlíte v Podmoklech. Co je tam největší problém?

Stav veřejných prostranství (Prokopka je ostudná), nedostatek vhodných ploch pro děti, bezpečnost. Proslýchá se, že někteří lidé prosazují prodeje městských pozemků u Korálu a také pozemku městské tržnice. To by byla velká chyba. Podmokelská tržnice má určitě potenciál. Jinak supermarkety zdejší obchodní činnost značně vysály. Před dvěma lety byla z iniciativy Valdemara Grešíka ustavena pracovní skupina pro Podmokly. Vzhledem k tomu, že dnes město investuje většinu energie a finančních prostředků do projektů IPRM na pravém břehu Labe, vyšuměla bohužel tato aktivita do ztracena…

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.