Skip to main content

Přehmaty primátora potvrzeny

Zdroj: 
decin.cz
Datum zvěřejnění: 
9. srpen 2010

Předchozí články „přehmaty primátora“ vyvolaly dva druhy reakcí: kritiku a zájem. Kritiku v tom smyslu, jak si vůbec mohu dovolit zveřejnit neověřené informace, když i kontrolní výbor zastupitelstva hlasováním (bez vlastního ověření informací) rozhodl, že primátor zákon neporušil. Ohlasy byly i pozitivní, současně jsme ale byli kritizováni za to, že vše publikujeme tak pozdě a že viník nebude nijak potrestán.
Obvinit primátora z chyby je snadné. Horší je mu chybu dokázat, neboť struktura magistrátu i fungování městského zastupitelstva objasňování omylů mnoho nepřeje.
Z podkladů získaných na městě jsme zjistili porušení zákona až 3. června. U právníků a rozpočtářů staveb jsme vše ověřovali; první text vyšel v Principu 17. druhý 24. 6. Na zastupitelstvu města 24. 6. jsem byl za tuto troufalost dost peskován. Slíbil jsem tam distribuovat zastupitelům všechny informace, které jim posílám e-mailem. 
Bourání Atlantiku jsme prověřovali na serveru (určeném právě samosprávám a úřadům) Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytuje metodické poradenství k veřejným zakázkám. To potvrdilo právní výklad Mgr. Koláře. Úředník podle něj nemůže určovat limit zakázky podle svého vlastního uvážení, jež není podepřeno dokumentací. Je-li cena určena podle rozpočtu, je tento rozpočet závazný, jakkoliv i výsledná realizační cena může vyjít nižší (což se ale v našem případě nestalo). Zakázka je z našeho podnětu prověřována ještě Úřadem pro hospodářskou soutěž, pokud město dostane pokutu, měli by jí zaplatit ti, kteří tvrdili, že je vše v pořádku.
Případ oplocení Atlantiku je ale závažnější. Zde byl nejen porušen zákon, ale nebýt všímavosti Hynka Plachého, Děčín utrpí škodu 1, 5 mil. Kč namísto současných cca 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení (samozřejmě neveřejné) bylo vyhlášeno na jinou zakázku, než na kterou byl zjišťován rozpočet, což mimochodem následně potvrdil i právník města. „Vysoutěžené“ ceny navíc několikanásobně překročily běžné ceny na trhu.
Tři, primátorem oslovené firmy, nabídly montáž a demontáž oplocení v „telepatické cenové hladině“ mezi 651 920 Kč a 718 798 Kč s následným měsíčním nájemným ve výši 80 000- 86 500 Kč. Přitom z expertních posudků zjištěná obvyklá měsíční cena pronájmu staveništního oplocení tohoto typu a rozsahu se pohybuje kolem 25 000 Kč měsíčně včetně montáže (a ne 80 000- 86 500 Kč bez montáže, jak nabídli „soutěžitelé“ v zakázce). Běžná cena za jeho montáž a demontáž je nejvýše kolem 200 000 Kč (a ne 651 920 Kč a 718 798 Kč, jak „soutěžitelé“ v zakázce nabídli). Při pronájmu stavebních oplocení se však montáž ani demontáž běžně neplatí(!) a tyto položky jsou zahrnuty v nájmu.
I v tomto případě primátor se zakázkou oslovil pouze spřátelené firmy, které se v roce 2008-9 podílely na převratu v místní ODS. Náhodě či omylu v tomto případě moc nevěřím. 
U oplocení Atlantiku jde o vážný přestupek proti zákonu, kde už míru úmyslu a škody šetří policie. Podle nás jde o „pletichy“ ve výběrovém řízení, což je trestný čin, který by měl být řešen za účasti policie a soudů. Město by od firem mělo chtít zpět peníze a soudně je vymáhat. V tomto smyslu se pokusíme podat návrh v září na zastupitelstvu.
Chyby bohužel naznačují, jak je na magistrátu zákon o zadávání veřejných zakázek vykládán. A město má dnes rozjeto podobných zakázek za stovky milionů korun. Nezbývá než doufat, že se u velkých zakázek nepostupovalo stejně.
Pan primátor a jeho úřednicí ve své povinnosti spravovat město „s péčí řádného hospodáře“ chybovali. Doufejme, že příští vedení města se podobných „přehmatů“ vyvaruje.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.