Skip to main content

Podmokly mají kouzlo, stanou se památkou?

Podmokly mají kouzlo, stanou se památkou?

Děčínská městská čtvrť by se mohla stát památkovou zónou, což by pomohlo její obnově, o kterou usiluje Valdemar Grešík.
 
Děčínská čtvrť Podmokly chátrá. Většina domů je v soukromých rukách a ty se příliš nehrnou do rekonstrukcí domů. V mnoha krásných secesních činžácích jsou nájemní byty a v nich žijí lidé tak zvaně sociálně nepřizpůsobiví. Malé krámky místních obchodníků z kdysi rušného centra vymizely a obsadili je vietnamští obchodníci. Podmokly, především jejich centrum, jež kdysi bývalo výstavním místem Děčína, mají dnes punc uprášené a mrtvé čtvrti. Radní z Volby pro město Valdemar Grešík je jedním z těch, kteří chtějí zašlý lesk této městské části obnovit.
 
Řada lidí si Vás spojuje s děčínským zámkem, na jehož rekonstrukci máte lví podíl. Zámek ještě nemá všechny opravy za sebou a Vy už se vrháte do obnovy děčínské čtvrti Podmokly. Proč?
Děčínský zámek byla velká výzva a letos bude kromě Dlouhé jízdy a Růžové zahrady oprava v podstatě dokončena. Podmokly jsou nyní takovou popelkou, přitom mají obrovské kouzlo a potenciál.  Oproti Děčínu zde neproběhly velké demolice, a tak se stále můžeme těšit z mnoha zajímavých domů a zachované urbanistické struktury. Zcela nedoceněné jsou třeba prostory kolem Jílovského potoka.
 
 
Co se dle Vašeho soudu podepsalo na devastaci Podmokel? Byla to neprozíravost předchozích politických garnitur, které prodaly centrum města soukromníkům a ti pak dál pochybným podnikatelům, kteří krásné secesní domy pronajímají za hříšné peníze lidem žijících z dávek? Pamatuji si, jak na začátku devadesátých let zastupitelé tvrdili, že je centrum Podmokel rodinné stříbro města a to by se prodat nemělo.
Těžko soudit kroky minulých zastupitelstev.  Dnes vnímám, že byla jednoznačně chyba zbavit se veškerého městského majetku bez možnosti dalšího ovlivnění jeho využití. Za zcela zásadní chybu pak považuji povolení výstavby supermarketu Hypernova v docházkové vzdálenosti od centra Podmokel. Je jasné, že v dnešní době jsou supermarkety běžnou realitou, ale zkušenosti z jiných měst ukazují, že pokud jsou dostatečně vzdálené, neznamenají takovou pohromu pro drobné živnostníky.
 
S obnovou Podmokel už jste začal, dalo by se říct, že poněkud nešťastně. Velké kontejnery na zeleň jsou trnem v oku mnoha lidem. Upřímně řečeno, nevypadají vábně na těch rozbitých chodnících a také kvalita provedení poněkud pokulhává.
  Z kontejnerů také nadšený nejsem. Na počátku vše bylo ovšem jinak. Podařilo se získat dotaci na městskou zeleň z Ministerstva životního prostředí. Původně mělo jít o stromy do země v mnoha ulicích po celém městě. Bohužel, negativní stanoviska dopravní policie a správců sítí způsobily, že projekt se smrskl v podstatě na zeleň v Bynově, která se myslím povedla a pak na kontejnery, které vyvolaly mnoho diskusí.  Jestli jsme to měli v této fázi celé odmítnout, nevím. Přes kritické hlasy mi ale také mnoho lidí říkalo, že jsou rádi za každý zelený strom ve městě.  Problém je i v tom, že stromy ještě za rok nemohly prostě utvořit pořádnou korunu a vnímáme spíše ty květináče. Je pravda, že v některých městech mají kontejnery také, ale na opravených chodnících a vypadá to mnohem lépe.
 
Zrekonstruovaná tržnice prodejce také neláká. Jak si s tím poradíte? Nehledě na to, že ani tady není odvedená práce kvalitní, dlažba se už musela překládat.
  Využitím opraveného tržiště se bude v nejbližší době zabývat městská rada.  Předpokládám, že bude jako tržiště nadále využíváno.  Kvalita dláždění rozhodně není optimální, proto také město tuto práci několikrát reklamovalo.
 
A teď optimističtěji. Máze vizi, máte plány. Máte i představu o finanční náročnosti projektu? A kde na něj vzít?
  Jistě víte, že proběhla architektonická soutěž na obnovu historické části Podmokel. Její vítězové již  zpracovali  obsáhlou územní studii a jedná se o dalších fázích projektové dokumentace. Co se týče finančních nákladů na obnovu území, ty jsou odhadovány na cca 180 mil Kč.
 
Mluvil jste i o tom, že by stálo za to, prohlásit Podmokly památkovou zónou. Co by tím získaly? 
Význam památkové zóny je několikavrstevný. Jednak to pomůže zabránit ničení kulturních hodnot, je to dobrá známka pro turistický ruch a v neposlední řadě podstatně zvýšená možnost pro získání dotací na obnovu daného území. Podívejte se, jak pěkně dnes vypadá třeba Česká Kamenice. Z vlastních zdrojů bude město bohužel postupovat jen velmi pomalu.
 
 
Autor:  Alice Klaubenschalková
Převzato z týdeníku 5plus2.cz

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.