Skip to main content

Radnice plánuje opravit bynovské sídliště

Radnice plánuje opravit bynovské sídliště

Jak bude sídliště v budoucnu vypadat, o tom by měla napovědět územní studie.
Město chce nechat zpracovat studii veřejných prostranství v Bynově. Pracovat na ní budou architekti se studia re:architekti, kteří připravovali revitalizaci Podmokel. První věc, která v rámci příprav stude proběhne, je setkání s architekty přímo v terénu. To se uskuteční v neděli 12. listopadu ve 13 hodin. Sraz je na rohu ulic Kyjevská a Na Vyhlídce.
 
Přestože se Děčín pustí již do třetí obnovy sídliště, je to poprvé, kdy uspořádal otevřenou soutěž, jejímž jediným kritériem nebyla cena. Odborná porota hodnotila nabídky také dle referenčních projektů a složení týmu.
„My jsme samozřejmě jako jednu z referencí podali projekt na revitalizaci Podmokel,“ připomíná architekt Jiří Žid zakázku, kterou re:architekti před lety v Děčíně získali na základě architektonické soutěže. Na Podmoklech by měla začít stavební firma pracovat na jaře a re:architekti budou mít na stavbě autorský dozor.
 
Re:architekty nyní čeká někokolikaměsíční práce. První seznámení s bynovským sídlištěm mají již za sebou. První koncept územní studie by měli mít hotový během čtvrt roku. „Jde především o vyřešení prostorů mezi domy. Naším úkolem je pochopit, jak veřejný prostor v této části města funguje, jak by mohl místním sloužit lépe. Pochopit, jak jej užívají např. různé věkové skupiny, jaká chybí pěší propojení atd.,“ popisuje další z členů týmu architektů Jan Vlach co je jejich posláním při práci na územní studii.
 
Stejně jako jiná sídliště, tak i to v Bynově trápí velký nedostatek parkovacích míst. I to bude jedna z oblastí, na kterou se chtějí re:architekti zaměřit. Podle jejich slov je potřeba přehodnotit a přepracovat uspořádání veřejných prostranství. Ta totiž dnes fungují jinak, než jak byla před téměř 40 lety navržena. Typickým případem je například areál bývalé Dukly, který byl postaven jako centrum sídliště s obchody. Dnes je ale v žalostném stavu.
 
„Je zajímavé, jak jsou okolo domů opečovávané předzahrádky. Je tak vidět pozitivní vztah lidí k místu, kde žijí. Úžasné je i to, že se dá vyjít prakticky z kteréhokoliv domu a po chvilce být ve skvělých lesích okolo Bynova,“ přidává postřeh z bynovského sídliště Jan Vlach.
 
Do budoucí podoby sídliště budou moci promluvit i lidé žijící v Bynově. Architekti počítají s tím, že v rámci práce na územní studii uspořádají i setkání s veřejností. „Chceme v rámci sběru dat také vyrazit na procházku po sídlišti s místními. To máme v plánu v neděli 12. listopadu,“ dodává Jan Vlach. Radnice počítá také s tím, že využije dotazníky v městském zpravodaji nebo na webových stránkách. (av, deník)
 
Zdroj: Magistrát města Děčín

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.