Skip to main content

Splněná mise a vize korporativní správy

Splněná mise a vize korporativní správy

Poslední jednání zastupitelstva města před volbami byl završeno snažením převést město Děčín do světa transparentní, předem odhadnutelné, správy. Je to velký posun proti stavu před několika lety. Mně osobně rozhodnutí zastupitelstva splnilo jeden z hlavních cílů mého působení v politice. Obyvatelé tak mají možnost kontrolovat volené zástupce v hlavních oblastech jejich rozhodování.

Veřejné zakázky města jsou dnes skutečně veřejné. Do soutěží se může přihlásit libovolná firma. O vítězi rozhoduje splnění kvalifikačních kritérií a cena. Proces zadávání zakázek je kontrolován poměrně důsledně zástupci zastupitelstva a celý proces rozhodování je veřejně kontrolovatelný díky elektronickému nástroji EZAK. Systém ale doposud nemá dostatečně vyřešenu otázku kvality práce, je dobře kontrolovatelný nad rámec zákonných postupů pouze u zakázek nad 50 000 Kč. Lhůty k zveřejňování u složitějších zakázek by bylo třeba prodloužit, což by ale zase snížilo možnosti ovlivňovat výsledek. Vše je ale řešitelné a jsou připraveny návrhy, jak ho vylepšit. Je dokonce možné soutěžit i dlouhodobé kontrakty firem s městem, což by mohlo přispět k zlepšení kvality veřejných zakázek. Osobně jsem odpůrcem návratu rozhodovacích pravomocí do rukou politiků (např. městskou radu), neboť by to znovu vytvořilo prostředí nedůvěry.

Město Děčín díky strategickému plánu má nastartovány plánovací procesy řízení magistrátu, které nabízí šanci pracovat více cílevědomě a méně intuitivně. Prakticky strategický plán přinese odhadnutelnost kroků správy města. Realizační plán bude veřejný, dopředu schválený, při provázanosti z rozpočtem budou všichni aktéři komunální správy (úředníci, politici i občané a místní firmy) vědět, co se bude na městě dělat, a to předem. Právě otázka předem odhadnutelného jednání umožní veřejné správě získat u občanů větší důvěryhodnost.

Je schváleno zveřejňování materiálů zastupitelstva, což je výrazný posun dopředu. Bude ale chvilku trvat než si magistrát na tento postup zvykne a stane se běžnou praxí dobře informovat.

V rámci projektů na zkvalitňování veřejné správy se v dohledné době připravuje i zveřejňování smluv města v registru, který bude veřejně k dispozici. Jde o tématický úkol sladění několika desítek programů magistrátu v jeden výstup, který bude hotov do konce roku. Pracuje se na něm už delší dobu, organizačně a technicky sladit několik desítek lidí a počítačových programů není úplně snadné.

Město do konce roku připravuje systém elektronického rozklikávacího rozpočtu, kde bude snadnější orientace občanů v kontrole hospodaření. Máme k orientaci o hospodaření už dnes zveřejněné řady rozpočtů za posledních dvanáct let. Teprve z porovnání jednotlivých kapitol rozpočtu v časové řadě je možné skutečně odpovědně hodnotit, poorvnávat a kontrolovat hospodaření města.

Osobně do budoucna považuji za završení procesu transparentnosti kroků města jasnější vymezení správy z pohledu rolí jednotlivých členů rady. Město se v posledních šestnácti letech přetransformovalo v systém primátorské správy, kdy hlavní odpovědnost i výkonnou pravomoc přebírá primátor. Vždy mě na zastupitelstvu bavilo, jak opozice pečlivě poslouchá hlášení primátora o jeho práci. Nikoho dalšího, dokonce ani mě, čtvrtého uvolněného funkcionáře, se ale nezeptali, co vlastně děláme. Přitom skládat účty veřejnosti by měl každý volený zástupce. Město by mělo více pracovat korporativně, trochu to umožní strategický plán, díky kterému by každá oblast měla mít svého politického garanta. Vize do budoucna je celkem jasná. Občané by měli zvolit pro různé funkce ty nejlepší z nás, které by měl primátor v práci pouze koordinovat, obdobně jako premiér. Jednotlivé projekty města by měly mít své osobní politické i úřednické garanty. Každý by pak věděl, kdo a jak dobře dělá svou práci a měl by tak více informací k rozhodování v příštích volbách. Tato představa by určitě přispěla ke stabilizaci veřejné správy v Děčíně a zase bychom se více přiblížily tomu, jak funguje správa na západ od nás….

Vlastimil Pažourek

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.