Skip to main content

Výprodeje nejsou pro Děčín úspěchem

Zdroj: 
decin.cz
Datum zvěřejnění: 
27. září 2010

V posledních letech je hlavní činností zastupitelstva města schvalování prodejů městského majetku. V letech 1997 - 2009 došlo k prodeji majetku města za 2,316 miliardy Kč. To číslo je naprosto ohromující.

Prodávají se městské pozemky, domy i majetkové podíly v akciových společnostech. Fascinující je, že nikdo už ani moc nezkoumá smysl prodeje městského majetku. Většina získaných zdrojů šla do obnovy majetku města, popř. do výstavby nových městských zařízení, sportovišť, ZOO, na zámek atp. To znamená na stavby, které si vlastní činností nevydělají na provoz a jejich správu musí město dotovat z provozních příjmů. Zhruba 200 milionů korun z prodeje majetku bylo vysloveně „prožráno“ v dotování běžného provozu správy města.

Dobrým příkladem našeho „nerozumu“ při prodávání majetku je prodej Terma, a.s. patřícího koncernu MVV Energy. Děčínská firma jen v roce 2009 odvedla svému majiteli „městu Mannheim“ zisk ve výši 55,296 mil. Kč.

Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří si myslí, že město není dobrý hospodář, a proto je lepší, pokud se jeho majetek prodá soukromníkům, kteří se o něj postarají lépe. Špatně je to i podle jejich logiky, neboť město si prodejem vytváří jiný, „nevýdělečný“ majetek.

Podíváme-li se na problém prodeje městského majetku pohledem soukromé firmy, tak jsme jako obyvatelé městské komunity v děsivé situaci. Ve firmách je výprodej majetku znakem neschopnosti vedení prosadit se na trhu a dobře prosperovat. Funkční firmy naopak majetek vytvářejí. Dost dobře nerozumím tomu, proč tzv. pravice (ODS) na jedné straně ve firmách majetek vytváří a v komunální správě ho vyprodává. Ještě méně tomu rozumím, pokud to dělá tzv. levice (ČSSD či KSČM).

V ekonomicky nejúspěšnější zemi Evropy, v Německu, i tzv. pravice podporuje vznik firem ve veřejné správě. Spoluvlastníky firem, jako jsou Deutsche Post (s vlastní sítí spedičních a bankovních služeb), Volkswagen či Deutsche Bahn (se sítí autobusových dopravců) atp., patřící mezi světové ekonomické hráče, jsou kromě státu i obce, města či spolkové země. Česká tradice správy obecního majetku vychází z toho, že města a obce vždy něco vlastnily a snažily se tento majetek dobře spravovat. Historický majetek obcí vznikal často staletí, v naší době se ale nějak zavedlo, že je dobře ho prodávat. Výprodej majetku se dokonce už dostal do zvláštních paradoxů, kdy dříve prodaný majetek město Děčín muselo draze vykupovat zpět (pozemky pod Atlantikem, u tenisové haly atp.).

Občané by měli volit své představitele mimo jiné i podle schopnosti spravovat obecní majetek. Rozprodávání majetku města je znakem neschopnosti, a je jedno, jakou má značku jeho vedení. Politika výprodeje majetku je v tuto dobu už překonána. Osobně považuji za hloupost volit politiky, kteří ji prosazovali a prosazují.

Volba pro město je v Děčíně připravena výprodeje dalšího majetku města výrazně omezit. Budeme podporovat jen prodeje bytů, částí parcel či zbytkové malé pozemky v okrajových částech města. U každého veřejného prostranství, či významnější budovy se budeme zabývat využitím takového majetku v budoucnosti a pokud by jeho správa městem nebyla racionální, usilovat o jeho dlouhodobý pronájem. Předem vyhlašujeme odpor jakékoliv snaze prodat poslední komunální firmu Dopravní podnik města Děčína. Město Děčín je totiž třeba budovat, a ne rozprodávat.

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.