Skip to main content

Z kandidátky VPM představujeme Hynka Plachého

Z kandidátky VPM představujeme Hynka Plachého

Jako pátého jsme oslovili Hynka Plachého. Do zastupitelstva byl zvolen již v roce 2010, je členem kontrolního výboru, zastupuje město v dozorčí radě společnosti Termo.
 
Hynku, v rámci VPM patříš ke kritikům spolupráce se sociální demokracií pod vedením pánů Pelanta a Sinka. Je to tak?
 
V rámci povolebního vyjednávání jsem byl jedním z těch, kteří vznik koalice s ČSSD podporovali. Nedovedl jsem si představit pokračování spolupráce s ODS po všech problémech, které provázely předchozí období. Mám na mysli například neprůhledné přidělování zakázek. Naše spory v koalici vyplývají spíše z rozdílného přístupu k řešení problémů. Jako člověk z podnikatelské sféry jsem zvyklý rozhodovat na základě dat a faktů, hodnotit různé varianty, rizika, přínosy, což bohužel v politice není příliš zvykem. Co ve firmě trvá dny, v rámci města počítáme na týdny, někdy i měsíce. První a standardní odpovědí bývá, že to nejde. Až následně, pokud opravdu na hledání řešení nerezignujete, máte šanci řešení najít. Rozhodně bych si ale dovolil hodnotit uplynulé čtyři roky jako úspěšné a přínosné pro město a jeho obyvatele. Pod vedením Valdemara Grešíka se podařilo úspěšně dokončit investiční akce IPRM, koalice nastavila otevřené zadávání veřejných zakázek, zahájila se oprava domova důchodců na Kamenické ulici a mnoho dalších věcí. Oblast, která mě osobně velmi mrzí, je velký vnitřní dluh města spočívající v zanedbanosti jeho majetku - budov, mostků, chodníků a silnic. Tam bude potřeba napřít pozornost v příštím volebním období.
 
Za poslední čtyři roky jsi měl jako člen dozorčí rady Terma možnost poznat problematiku tepelného hospodářství ve městě. Jaké jsou vlastně vztahy mezi klíčovým dodavatelem tepla a Děčínem, které je menšinovým vlastníkem (ponechal si jen 3,1 procenta) a zároveň zákazníkem? 
 
Vztahy mezi městem na straně jedné a majiteli či managementem Terma na straně druhé jsou velmi profesionální. V současné době probíhají například pravidelné schůzky největších odběratelů tepla, mezi které patří i Děčín, se zástupci společnosti Termo s cílem vytvoření otevřené kalkulace ceny tepla. Ta by měla sloužit jako pomůcka pro jednotlivé správce domů při rozhodování o odpojení. Osobně vnímám problematiku tepelného hospodářství jako jeden z největších úkolů, který čeká na budoucí představitele města. Reálně hrozí z důvodu odpojování jednotlivých odběratelů rozpad celé soustavy se všemi možnými negativními důsledky. 
 
Když se Termo prodávalo, argumentovalo se ideologicky, že město nemá podnikat. Přitom většinovým vlastníkem majitele Terma, firmy MVV Energie, je německý Mannheim. Přijde mi to dosti pikantní. Nejsme poněkud „banánové“ město? 
 
Vidím to jako velkou chybu, zejména s ohledem na faktickou nemožnost reálně ovlivnit dění v Termu. Větší váhu máme spíše jako významný odběratel než jako spolumajitel, vlastnící pouhý tříprocentní podíl. Bohužel je to i vzhledem k aktuální finanční situaci v zásadě nevratný krok. Stejně ale můžeme hodnotit i prodej Technických služeb.
 
Působíš jako finanční ředitel velké firmy, rozumíš rozpočtům. Jak si město stojí hospodářsky? Jaké máme ekonomické vyhlídky?
 
Přes všechny již zmíněné problémy bych situaci neviděl nijak katastroficky. Věřím, že se podaří v rámci strategického plánu rozvoje na léta 2014 – 2020 stanovit priority, na které se zaměříme. Jde o to, aby se zde podařilo udržet mladé lidi, zajistit jim ve spolupráci s podnikatelskou sférou pracovní příležitosti, přilákat turisty a celkově město rozvíjet. Je ale nutné řídit ho koncepčně, s dlouhodobou vizí, nikoliv s horizontem jednoho volebního období. 
 
Aktivně sportuješ a vyjadřuješ se často k záležitostem sportu. Jaké bychom měli mít priority v této oblasti? 
 
Myslím, že úkolem města je podporovat amatérský sport, zejména s důrazem na sportování dětí a mládeže. Podpora sportu jako celek je v Děčíně na dobré úrovni a nemáme za co stydět. Potřeby a požadavky sportovců budou vždy větší než zdroje. To je fakt. Osobně vidím velký nevyužitý potenciál v prostoru tvořeném areály zimního a plaveckého stadionu a fotbalového hřiště. Myslím, že je to ideální prostor pro pořádání sportovních kempů, jak jsem je poznal jinde. Například ve Španělsku, kde jsou podobné areály využité celé měsíce v roce právě účastníky sportovních kempů, zejména mladými sportovci. Vnímám to i jako jeden ze způsobů jak k nám přilákat turisty. Městu ale stále chybí kvalitní hala na sporty, jako je florbal, sálová kopaná, futsal, volejbal. Šance využít pro tyto sporty „víceúčelovou“ halu, která je ale ve skutečnosti halou tenisovou, zůstala bohužel díky tenisové lobby nevyužita. 
 
Za poslední roky se vybudovala řada hřišť pro malé děti. Zda se mi ale, že chybí prostory pro neorganizované sportování pro děti kolem deseti let a výše. Hřiště, která jsme využívali jako děti my v 80. letech jsou většinou v katastrofálním stavu.
 
Souhlasím. Drobných plácků, kde si lze zahrát fotbálek, zaházet na koš nebo zajezdit na skateboardu, opravdu postupně ubývá. Nová hřiště se téměř nestaví, a to z několika důvodů. Jedním z nich jsou peníze, velkým problémem jsou ale někdy naprosto šílené předpisy a normy a bohužel i odpor obyvatel v sousedství, kteří nechtějí mít pod okny křičící děti. Z vlastní zkušenosti ale vím, že děti sportovat chtějí. 
 
Jsi členem kontrolního výboru zastupitelstva. Co je vlastně úkolem tohoto výboru a jak v uplynulém volebním období pracoval?
 
Úkolem kontrolního výboru je kontrolovat práci městské rady, plnění usnesení zastupitelstva atd. Jsem rád, že kontrolní výbor plnil své úkoly a všichni jeho členové se na jeho práci aktivně podíleli. Zároveň jsem rád, že jsme nemuseli v tomto volebním období řešit žádnou závažnou kauzu. To myslím svědčí o dobré správě města. 
 
Přiznám se, že mě tvoje uspokojení překvapuje. Čekal jsem od tebe daleko kritičtější formulace. Umíš si představit další spolupráci VPM s ČSSD v současném nebo obdobném personálním obsazení? 
 
Děláme účet bez hostinského, rozhodnou volby. Ale za sebe mohu říci, že uměl. Možná tím překvapím i kolegy z ČSSD, s nimiž mám často ostré diskuse. Přes všechny spory považuji současnou koalici za funkční. Mnohé jsme se o sobě vzájemně dozvěděli a naučili jsme se spolu pracovat. Jen doufám, že nový primátor i jeho náměstci, ať již budou z jakékoliv strany, budou pracovat naplno pro toto město a nikoliv sbírat další politické funkce. Jsem odpůrcem těchto praktik a nevěřím, že se dá sedět plnohodnotně na několika židlích.
 
 
Připravil: Otto Chmelík
 
Fotografie: Aleš Černohous a archiv Hynka Plachého
 
 
 
 

Z kandidátky VPM představujeme Hynka Plachého
Z kandidátky VPM představujeme Hynka Plachého

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.