Skip to main content

Z kandidátky VPM představujeme Šárku Zimovou Dostálovou

Z kandidátky VPM představujeme Šárku Zimovou Dostálovou

Jako čtvrtou jsme oslovili Šárku Zimovou Dostálovou. Do zastupitelstva byla zvolená již v v letech 2006 a 2010, od roku 2010 je rovněž členkou městské rady.
 
Šárko, hodně lidí tě vnímá stále jako rebelku a radikálku, ale ty nyní náležíš vlastně k městskému establishmentu, alespoň tedy poslední čtyři roky. Jak se v této roli cítíš?
 
Pořád jako rebelka (smích). I Valdemar Grešík se někdy chytá za hlavu, když chci všechno hned a nechápu, proč to nejde. Kdo dvacet let pracuje v neziskovce nebo podniká, velmi těžko se přizpůsobuje zkostnatělým úředním postupům. Zatím jsem ale nepřišla na způsob, jak ten systém zjednodušit a zefektivnit.
 
Jak bys zhodnotila spolupráci VPM a sociální demokracie? Když se tato koalice po volbách 2010 ustavila, nesetkala se zrovna s nadšením u voličů ani jedné z těchto stran.
 
Pro nás tehdy byla stěžejní základní otázka. Chceme udělat kus práce, proto jdeme do voleb. Jakou vyšleme lidem odpověď, když budeme v opozici? Pokud bychom se stáhli a ČSSD se dohodla s ODS, byla naše kandidatura zbytečná.
 
Naši koalici vnímám jako obrovskou zkušenost. Potkaly se zde dvě úplně jiné generace, lidé odlišných zkušeností i pohledů na svět. Ale hodně témat jsme měli společných a na těchto spojujících prvcích koalice stála pevně. Samozřejmě, že jsme se mnohokrát neshodli. V mnoha věcech jsme radikálnější a společná vyjednávání o těchto sporných věcech byla pro obě strany náročná. A zpětně si u tvé otázky uvědomuju, jak obrovskou vůli musely obě strany celé ty čtyři roky projevovat, aby tu křehkou koalici dvou tak odlišných skupin nejen udržely, ale proměnily ji v konkrétní viditelné výsledky.
 
Je něco, co se za poslední čtyři roky opravdu povedlo, co by mohlo být důvodem k optimismu, že to v Děčíně není zas tak špatné.
 
Tady se povedlo tolik věcí! I když jsem si původně představovala, že toho stihneme více. Z velké části jsou to věci, které mají dlouhodobý efekt a lidé je na první pohled neuvidí. Prioritní pro nás bylo zastavit zneužívání veřejných prostředků, proto jsme okamžitě po nástupu na radnici nastavili přísná pravidla pro zadávání a přidělování veřejných zakázek. Vyhláška města je přísnější než zákon. Soutěží se zakázky již od 50.000 Kč, jsou elektronicky na webu, výběru se účastní zástupci všech stran v zastupitelstvu. Ušetřili jsme tak desítky milionů! Radikálně jsme omezili hazard, i když já osobně bych raději viděla úplný zákaz. Podařilo se zavést systém pravidelných hodnocení příspěvkových organizací města. Úžasně se tím zefektivnila kontrola jejich činnosti, investice, rozvoj, potřeby, kvalita ředitelů. Výsledky vidíme už druhý rok po probíhajícím hodnocení. Začala se zpracovávat „Strategie města“ – dokument nezbytný pro rozvoj města v budoucích minimálně deseti letech.  Je zde podrobně řešena každá oblast života ve městě. Nejen že bychom si bez tohoto dokumentu v novém programovacím období nesáhli ani na korunu z fondů EU, ale už teď díky tomu můžeme připravovat jednotlivé koncepce plánování a rozvoje města. Zadala se architektonická soutěž k obnově Podmokel, vzniklo a podpořilo se mnoho projektů rozvíjejících turistický ruch (via ferrata, cyklokemp, atd.). Začal se konečně opravovat domov pro seniory na Kamenické. Postupně se opravují desetiletí neřešené havarijní stavby a majetky města. Rozvázali jsme některé pro město nevýhodné a finančně vyčerpávající smlouvy. Na rozdíl od jiných měst jsme zvládli bez sankcí dokončit nejnáročnější investiční projekty města v jeho dosavadní historii – IPRM. Za to patří obrovská poklona především Valdemaru Grešíkovi. Dokončila se rekonstrukce nádherných zámeckých zahrad. I díky nim se zvedla návštěvnost zámku a ten se stal nejnavštěvovanější památkou Ústeckého kraje.  Vybudovaly se dvě nové školky. Takhle bych tu mohla popsat ještě dva archy papíru.
 
Veřejné činnosti se věnuješ vlastně již od raných 90. let. Nejdříve jako aktivistka v ochraně životního prostředí, později jsi hlavní energii věnovala sociálním službám v organizaci Slunečnice, kterou jsi založila. Docela dost let zastáváš veřejné funkce ve městě a od roku 2012 i na kraji. Kdybys bilancovala, má to smysl? Nemáš někdy chuť starat jen o vlastní zahradu a rodinný krb?
 
Ano, občas mám chvilky, kdy chci odletět na nějakou úplně jinou planetu a už se nikdy nevrátit (smích). Jsem ryba, a tak na mne těžce doléhá jakákoliv nespravedlnost, nepochopení a zloba.  Ale mám měsíc v beranu a ascendent ve lvu, takže se rychle otřepu a pokračuju dál. Díky beranu mám jasný cíl a vize a díky lvu vytrvalost, sílu a respekt k soupeřům. Těžko bych bez toho zvládala tři děti, Slunečnici a politiku.
 
Jaké jsou podle tebe hlavní problémy současného Děčína? Kam bychom měli upnout síly v příštím volebním období?
 
Prioritně do bezpečí, dopravy a také přitažlivosti města pro jeho obyvatele. Aby nám neutíkali, ale naopak zde zůstávali a město lákalo vzdělané a podnikavé lidi k trvalému bydlení.
 
Bezpečím myslím více městských strážníků v ulicích, preventivní programy v problémových lokalitách, více peněz na podporu zaměstnanosti v našem městě, důsledné a pravidelné kontroly majitelů objektů, parazitujících na systému dávek na bydlení, tlak na vládu k zavedení legislativních změn systémů sociální podpory, vzdělávání a bydlení, atd.
 
Doprava je velký problém zejména kvůli kamionům, které si z našeho města dělají jen bezplatný průjezd. Je nutné tlačit na dostavbu Vilsnické spojky, Folknářské spojky, vyřešit přivaděč k D8, opravit chodníky, přechody. Je tolik práce a tak málo peněz na to, aby se vše dalo zvládnout za jedno volební období.
 
Troufla by sis na městskou uvolněnou funkci? Vím, že před čtyřmi lety jsi byla vážnou kandidátkou na pozici náměstkyně primátora. Ptám se proto, že tyto pozice zastávají většinou lidé, kteří si to mohou dovolit z hlediska své kariéry. Často to jsou penzisté a také učitelé. Jen málokdo může na čtyři roky opustit své zaměstnání nebo živnost.
 
Není jednoduché opustit firmu kvůli nejistým čtyřem rokům. Ale ve veřejných funkcích by měli být lidé, kteří podnikají, vedou neziskovky, atd., prostě mají zkušenosti s řízením, plánováním, ekonomikou, systémem a nebudou po příchodu na radnici v šoku, kam se to vlastně dostali.
Na uvolněnou funkci připravená jsem. Už v minulém volebním období jsem nastavila Slunečnici tak, aby byla schopná beze mě fungovat. Každá sekce má samostatného vedoucího, na kterého se mohu absolutně spolehnout. Stejně díky politice a svým vlastním podnikatelským aktivitám jsem ve Slunečnici velmi málo, takže by se vlastně moc nezměnilo.
 
Připravil: Otto Chmelík
Fotografie: Aleš Černohous

Z kandidátky VPM představujeme Šárku Zimovou Dostálovou
Z kandidátky VPM představujeme Šárku Zimovou Dostálovou

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.