Skip to main content

Z kandidátky VPM představujeme Valdemara Grešíka

Z kandidátky VPM představujeme Valdemara Grešíka

Volba pro město Děčín bude v letošních komunálních volbách usilovat už potřetí o hlasy voličů a získání jejich důvěry pro práci ve správě našeho města. Na její kandidátce najdeme známé osobnosti, které dění v Děčíně ovlivňují již řadu let, i nové tváře, u nichž lze doufat, že by do vedení města mohly vnést novou energii a myšlenky. Pro čtenáře Principu jsme připravili sérii rozhovorů s předními kandidáty VPM, kteří mají reálnou šanci zasednout po říjnových volbách v zastupitelstvu, případně městské radě. Jako sedmého jsme oslovili Valdemara Grešíka. Od roku 2006 je členem zastupitelstva a rady města.
 
Valdemare, již osm let pracuješ v městské radě. Nejdříve spolu se šesti zástupci ODS, nyní v koalici s ČSSD. Jak bys porovnal tato dvě období.

Každá věc má svoje klady a zápory. Minulá rada byla hodně pod vlivem primátora Rašky, ODS hlasovala v naprosté většině jednotně. Současná koalice se více dohaduje a často se hlasuje bez ohledu na stranickou příslušnost. Na druhou stranu primátor Raška se nebál aktivnějším radním dát větší prostor pro samostatnou práci.
 
Řídíš vlastní firmu, která zaměstnává několik set lidí. Jak se ti daří skloubit zaměstnání a práci pro město. Od roku 2010 jsi měl na starosti administraci projektů IPRM, kterou by měl asi za normálních okolností zastat náměstek primátora, nikoliv neuvolněný radní.
 
Musím říci, že skloubit práci pro město s firmou je dost náročné. Osmihodinový pracovní den pro mě neexistuje. V roce 2010 jsem převzal funkci manažera IPRM, protože již předtím jsem pracoval v řídícím výboru IPRM a v pracovních skupinách. Nedokázal jsem si představit, že tento úkol převezme někdo bez zkušeností. Pak jsem ale první rok litoval, že jsem to nevzal jako uvolněnou funkci, alespoň do doby dokončení. První dva roky jsem se ve firmě vždy jen mihnul. Práce na projektech IPRM mi spotřebovala skoro veškerý čas.
 
S tvým jménem je hodně spojená oprava zámku. Jaké jsou tam nyní hlavní úkoly?
 
Ač to vypadá, že je hotovo, dost toho ještě zbývá. V příštím roce bychom měli začít s opravou nádvoří a prostranství kolem sýpky. Dále je nutné zajistit kvalitní dokumentaci na opravu Růžové zahrady a Dlouhé jízdy.
 
Existují nějaké mimoměstské finanční zdroje, aby se další opravy zámeckého areálu nedělaly na úkor jiných potřebných věcí? Často se mluví o neskutečně velké zanedbanosti městského majetku, především komunikací.
 
Zatím veškeré plánované práce budou hrazeny z evropských dotací. Není to tedy tak, jak často slýchám, že kdyby se peníze nedávaly do zámku, byly by opravené chodníky. Na ty nám bohužel dotaci nikdo nedá. Právě účelovost dotací je bohužel věc, kterou dost lidí nedokáže pochopit.
 
Asi nejlépe udržovaným veřejným prostorem ve městě je dnes Mariánská louka. Proč to nedokážeme i jinde? VPM měla kdysi v programu lepší péči o parky, ale zatím se to podle mého soudu moc nedaří.
 
Mariánskou louku udržuje městská organizace Zámek Děčín, tedy konkrétní motivovaní lidé s jasnou vizí. O ostatní parky se starají pracovníci technických služeb, kteří tyto plochy nechápou jako výkladní skříň své organizace, ale jako běžnou práci. Pokud by každý park dostal do správy někdo konkrétní, asi by to vypadalo jinak.
 
Loni proběhla architektonická soutěž na úpravu Podmokel. V jakém stádiu je tato záležitost? Nevyšumí do ztracena?
 
Asi před měsícem odevzdal vítězný ateliér první stupeň projektové dokumentace, územní studii, podle které se již dají provádět některé neinvestiční úpravy, třeba řešení dopravy. Je ale otázka, jestli budou pro příští radnici Podmokly jednou z priorit.
 
Je příčinou vylidňování centra města chudnutí regionu nebo jednoduše skutečnost, že je tady nadbytek obchodních ploch díky řetězcům a nejnověji třeba pivovaru. Mimochodem podle mého soudu skvěle opravenému. Co může nyní město dělat pro to, aby se vrátil např. do Podmokel život.
 
Obávám se, že nákupní potenciál centra Podmokel je již za zenitem. Obchoďáky již nezavřou a počet živnostníků, kteří si troufají jít s kůží na trh, také zrovna moc velký není. Ale zkusit se to musí a věřím, že pokud se z Podmokel udělá příjemné místo, část života se sem vrátí.
 
V Podmoklech je mnoha lidem trnem v oku tzv. mobilní izolační zeleň, tedy ty problematické květináče. Šly by napravit alespoň ty nejhorší chyby?
 
Květináče opravdu nedopadly nejlépe. Zvláštní je, že v Českých Budějovicích je mají také a nikomu nevadí. Dlouho jsem přemýšlel proč. Posléze jsem pochopil, že tam stojí na opravených chodnících. U nás květináče naopak zvýraznily strašný stav chodníků. Takže opravit chodníky a kde to půjde, dát květináče na okraj vozovky.
 
Mělo by smysl, aby město zřídilo funkci městského architekta?
 
Myslím, že by to bylo u takto velkého a členitého města potřeba. Pak by třeba část Jalůvčí nemusela dopadnout, tak jak to vidíme dnes.
 
Podstatným bodem programu VPM byla v minulosti starost o okrajové části. "Děčín není jen centrum" znělo myslím jedno jejích z volebních hesel. Už to není důležité téma?
 
Důležité téma to je. Problém okrajových částí je, že nějaké lokální téma je tam vždy tak trochu nadřazeno celoměstským problémům. Příkladem je parkování v Březinách. Sídliště bylo projektováno v době, kdy se počítal jeden automobil na deset obyvatel, dnes je to na cca tři obyvatele. Situace je tam určitě zoufalá a už jen z bezpečnostních důvodů by se měla co nejrychleji řešit.
 
Jsi významným mecenášem kultury, ale i sportu. V minulosti byl soukromý mecenát podstatným pro rozvoj měst, spolků, kultury i sportu. Dnes se daleko více spoléháme na veřejné zdroje. Jak více podnítit lidi vyšší příjmové kategorie k soukromým iniciativám tohoto směru? Kde ty sám bereš energii k této činnosti a podle čeho si vybíráš, co podpoříš?
 
Určitě se najdou lidé s vyššími příjmy, kteří něco podporují. Myslím, že v minulosti byli tito lidé trochu na jiné úrovni a v drtivé většině dosáhli majetku svými schopnostmi. Dnes existuje kategorie, která k velkým penězům přišla snadno a ti moc odpovědnosti necítí. Ale více mi vadí politici, kteří z pozice dobře placených uvolněných funkcí poskytují různé "záštity", ale ze svého nedají nic, i když by to pro mnohé neměl být problém. Táta mi říkával: "Když můžu, pomůžu." Orientuji se na oblasti, kde se sponzoři shánějí těžko. Najít sponzory třeba na basketbal asi není problém, ale koncerty vážné hudby, oprava památek, sociální oblast či životní prostředí se na vrcholu sponzorské přízně zrovna nehřejí.
 
Troufl by sis na pozici primátora? Občas je slyšet, že bys byl vhodným kandidátem.
 
Po osmi letech v radě města mám již celkem dobrý přehled o jeho chodu, takže bych to asi zvládl. Pokud bych do toho šel, tak jen se silnou podporou městské rady, nikoliv jako společenská figura.
 
Připravil: Otto Chmelík
Fotografie: Aleš Černohous a Oskar Goliáš

Z kandidátky VPM představujeme Valdemara Grešíka
Z kandidátky VPM představujeme Valdemara Grešíka

Podporují VPM

Podporují VPM
Starosta města Benešova nad Ploučnicí
Je mnoho důvodů, proč dát v Děčíně hlas právě Volbě pro město a říkám to všem svým známým. Volba je zajímavý mix osobností kulturního a společenského života města a aktivistů, navíc správně okořeněná ucelenými hodnotami naplňujícími veřejný zájem. Volba je také tým, který spolu už dlouhé roky spolupracuje a neskládá se horce šitou jehlou dva měsíce před volbami. Přitom to jsou normální lidé,...
Podporují VPM
Prezident KZŠ Nativity v Děčíně - Křešicích
V komunálních volbách Podporuji Volbu pro Děčín. Působení Volby sleduji už několik let a osobně znám některé její členy. Vidím za nimi kus dobré práce a hlavně vím, že opravdu nepracují pro své vlastní zájmy, ale především pro dobro města a lidí, kteří v něm bydlí. Jsou to otevření lidé s ideály a hodnotami a zároveň praktičtí realisté, kterým je možné svěřit starost o veřejné záležitosti.
Podporují VPM
pedagožka děčínského gymnázia
Pohledem na kandidátku VPM jsem zjistila, že většinu kandidátů osobně znám, část z nich dokonce řadím mezi své přátele. Znám je jako pracovité, spolehlivé lidi, kterým nejde o mocenskou prestiž, ale kterým je veřejný zájem bližší, než ten vlastní. A protože vím, o koho se jedná, je pro mne volba "Volby" jasnou věcí.
Podporují VPM
Bývalý starosta obce Jiřetín pod Jedlovou
Dlouhodobě sleduji činnost Volby pro město v Děčíně a velmi si vážím jejich úsilí zejména při obnově děčínského zámku a v rozvoji cestovního ruchu. V jejich řadách je celá řada osobností, která si zaslouží podporu veřejnosti i v komunálních volbách. Josef Zoser Kandidát na senátora za okres Děčín.
Podporují VPM
Manažer Hnuti PRO! Kraj a zmocněnec krajského referenda Platit musí viníci
Vždy se snáze kritizuje a hůře zodpovědně dělá. Práce VPM má do ideálu daleko, ale je poctivá a pro všechny třeba. Nejdůležitější jsou lidé za touto prací a ti mají mou plnou podporu. Běžte k volbám a pokud chcete poctivou sázku na jistotu, tak dejte hlas lidem z party VPM.
Podporují VPM
Učitelka ve výslužbě, v letech 1998-2002 členka městského zastupitelstva
Koho si představuji ve vedení města? Měl by to být muž, který má dostatek zkušeností a charakter. Člověk, který osvědčil své schopnosti v podnikání, v občanských sdruženích IDZ a DPVS i ve funkci radního. Neúnavný sponzor kultury. Podnikatel, který vytvořil řadu pracovních příležitostí pro obyvatele Děčína. Osobnost, která má dostatek energie, vize o budoucnosti města i chuť pro město pracovat....
Podporují VPM
Majitel Ski Bartoň
Volbu pro město podporuji, protože jí věřím. V dnešní době masivní reklamy a všelijakých slibů je nutné si zachovat zdravý rozum. Pro mě je VPM jediná strana, která splnila to, co před čtyřmi lety slíbila a to je skutečnost, kterou velmi oceňuji. Řadu kandidátů VPM navíc osobně znám a vím, že dlouhá léta usilují o povznesení našeho města a stojí za nimi konkrétní výsledky. Proto jim držím palce.