Lukáš Herich

“Mým tématem je bezpečnost, prevence kriminality a sociální problematika, kterým se věnuji prakticky celý profesní život. Chci, aby byl Děčín bezpečný. Aby se rodiče nemuseli bát o své děti a senioři aby se nebáli vyjít do ulice po setmění. Na pocit bezpečí má právo každý.”

Otec čtyř dětí zasvětil celou svou kariéru sociální oblasti, je specialistou na práci s mládeží. Pracuje jako vedoucí střediska Probační a mediační služby v Děčíně, která se zabývá alternativním řešením trestních věcí (mediační řízení - řešení konfliktů vzniklých porušením zákona, probační činnost – dohled nad obecně prospěšnými pracemi, nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými osobami, trestem domácího vězení). 

Je členem sociální komise rady města, komise prevence kriminality a pravidelným účastníkem komise Orgánu sociálně-právní ochrany dětí při městě Děčín. Aktivně se podílí na tvorbě strategických, komunitních a preventivních plánů Děčína a okolí. Ve volném čase čte, studuje a cestuje s rodinou po České republice.

© VOLBA PRO DĚČÍN 2018