Dáma z Raškova billboardu míří na zámek

Rada města Děčína dnes jmenovala do funkce ředitelky děčínského zámku paní Miroslavu Poskočilovou. Do této pozice by měla nastoupit již 1. července 2019.


Stručně a krátce. Vzhledem k tomu, že paní Poskočilová nezískala mandát řídit zámek ve standardním a čestném výběrovém řízení a existuje důvodné podezření, že byla předem vybrána na základě politicko-stranického klíče, považujeme její jmenování za neregulérní a její budoucí působení v pozici ředitelky zámku za časově omezené. 

Zdůrazňujeme, že naše stanovisko není nijak osobní a hodnotící novou ředitelku. Souvisí jen a jen s neférovým postupem městské rady, která bránila otevřít transparentně výběrové řízení širšímu spektru možných uchazečů a sveřepě odmítala vést společenskou diskusi o budoucnosti nejvýznamnější kulturní instituce v Děčíně.

Volba pro Děčín, 12. června 2019
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018