Likvidace černých skládek stojí nemalé peníze

Černá skládka, která se nacházela roky v lokalitě pod Chmelníkem, je uklizená. Vlastník pozemku odpady na základě výzvy Magistrátu města Děčín nechal zlikvidovat.

"Na černou skládku v této lokalitě nás upozornili občané, následně vyzval úřad vlastníka pozemků, kde se skládka nacházela, aby zajistil odklizení odpadů. Jsem moc ráda, že majitel respektoval zákon, na výzvu úřadu reagoval a odpad, který zde byl několik let, uklidil. Dle dokladů došlo k odstranění 11 tun odpadů. Je to ohromné množství. Pokud by to neudělal, hrozila by mu vysoká pokuta,“ vysvětlila náměstkyně primátora Anna Lehká.

Černá skládka je místo, kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu. Ten bývá různého druhu a původu, například pneumatiky, starý nábytek, stavební suť, barvy, oleje a podobně. Je hrozbou pro přírodu i pro nás lidi.  Do ovzduší z odpadu mohou unikat škodlivé látky, hrozí kontaminace půdy, povrchové i podzemní vody. "Je bohužel velmi složité původce nelegální skládky dohledat. Občané město často upozorňují na černé skládky a magistrát ročně řeší řadu případů s vlastníky pozemků. Likvidace takového odpadu ale není levná záležitost a pokud se objeví odpad na pozemcích města, stojí nás to nemalé peníze, které bychom mohli využít v odpadovém hospodářství města smysluplněji,“ doplnila Anna Lehká. Za likvidaci černých skládek, tedy odpadu odloženého mimo sběrné nádoby, zaplatilo město loni 1 176 925 Kč, což je oproti roku 2019 nárůst o více než 500 tisíc korun.  

V Děčíně fungují dva sběrné dvory, kam mohou občané města vyvážet zdarma odpady. V loňském roce jsme dokonce o sobotách prodloužili otvírací dobu o dvě hodiny, aby měli občané dostatek času se nepotřebných věcí zbavit. "Nechápu, že někoho vůbec napadne odpady vyhodit do lesa, na odlehlou louku či postavit k popelnici v centru města staré křeslo nebo lednici. Je třeba si uvědomit, že takové chování je protizákonné a ohrožující životní prostředí. O to více mě těší přístup vlastníků pozemků pod Chmelníkem. Věřím, že budou dobrým příkladem pro ostatní,“ řekla na závěr náměstkyně. 

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018