Martin Pošta – Je to hlavně na nás

Po absolvování děčínského gymnázia vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Při studiu na vysoké škole učil základy společenských věd zejména právo, ekonomii a politologii na gymnáziu v Praze. Od roku 2011 je vedoucím Kina Sněžník. Kino je členem Asociace provozovatelů kin, kde byl v roce 2016 zvolen jejím předsedou. Tato organizace sdružuje přes dvě stě provozovatelů městských a soukromých kin a několika sítí multikin. Jako předseda představenstva zastupuje Asociaci provozovatelů kin v Mezinárodní unii kin UNIC se sídlem v Bruselu.


Jaké oblasti máte jako náměstek primátora ve své gesci? 
V gesci mám hned 3 oblasti: školství, sport a kulturu včetně všech příspěvkových organizací v těchto oblastech. Dá se říci, že hlavním úkolem mé gesce je zajistit aktuální provoz a činnost. To je obrovská výzva v této bezprecedentní době zasažené koronavirem. Sleduji i projekty oprav a rekonstrukcí sportovních, školských a kulturních zařízení.  
 
Pojďme si tedy přiblížit jednotlivé oblasti. Co například řešíte ve školství?  
Pravidelně organizuji poradu všech ředitelů základních a mateřských škol i školních jídelen, která mimo obousměrného informování o aktuální situaci slouží i k výměně zkušeností a pro vzájemnou inspiraci mezi řediteli. Mým cílem je, mimo vytvoření tohoto prostoru pro sdílení, k některým tématům zapojit do diskuze i ředitele středních škol, přestože město není jejich zřizovatelem.  Protože dobře znám provoz a současná pravidla příspěvkových organizací, je mým záměrem i snížení administrativy ze strany města na jednotlivé příspěvkové organizace. Je to podle mě zátěž v bezproblémových časech, natož když ředitelé řeší provoz v nouzovém stavu během pandemie.  
 
Aktuálním tématem je příprava zápisů do základních a mateřských škol. Pracujeme nyní na vytvoření interaktivní mapy, která názorně ukáže platnou spádovou školu. Byl bych rád, aby minimálně měsíc před zápisem mohl kterýkoliv rodič na webu města zadáním adresy jednoduše zjistit spádovou školu pro své děti. Spolu se zápisy vidím zlepšení v pořízení systému na všechny ZŠ a MŠ pro zápisy online, který bude dalším krokem k usnadnění organizace spojené se zápisem. Hlavně pro rodiče bude z webu jednotlivých škol lépe organizován termín zápisu, aby nedocházelo v této době ke zbytečnému kontaktu a potkávaní jednotlivých uchazečů a dlouhému čekání, než přijdou na řadu. Rodiče se tak snadno a z pohodlí domova objednají na konkrétní datum a čas zápisu. Upozorňuji, že to neznamená, že by se nemusely děti zápisu účastnit osobně. Pokud to však aktuální opatření nedovolí, bude tento systém doplněn o setkání na dálku pomocí videokonference.  
 
V rámci rozvoje škol se těším, že budeme realizovat projekt přírodovědných učeben na Základní škole Březová a projekt bezbariérovosti na Základní škole Bezručova a mnohé další.  
 
Školství je aktuálně v provozu velmi zasaženo koronavirem. Období distanční a online výuky je již velmi dlouhé a všichni doufáme, že situace co nejdříve pomine a děti se budou moci bezpečně vrátit do lavic. Současná situace vyžaduje velkou trpělivost ze strany pedagogů, rodičů a žáků a já jim za to velmi děkuji.  


Co se chystá v oblasti sportu? 
Hned po mém nástupu jsme hlasovali o ocenění Sportovec roku. Byl jsem ohromen, jak skvělých výsledků dosáhli naši sportovci i během všech překážek roku 2020 spojených s pandemií. Proto jsem inicioval první online přenos vyhlašování tohoto ocenění z nové obřadní síně města. Velmi mě těší ohlasy i to, že tento významný nový slavnostní prostor byl pokřtěn právě touto akcí. Chtěl bych tu vyzdvihnout práci IT oddělení města, které se toho napoprvé bez velkých předchozích zkušeností chopilo s velkým elánem a úspěchem.  
 
Samozřejmě budu usilovat a kolegy přesvědčovat, abychom ještě navýšili finanční prostředky na dotace pro sportovní i kulturní činnost. Ve své funkci budu vždy podporovat práci a setkávání místních komunit, ať už se budou scházet za účelem kulturních představení, přednášek, sportu nebo sousedské sešlosti. Ukazuje se, že i tento rok bude ovlivněn epidemiologickými opatřeními a jsem přesvědčen, že bychom měli podporovat místní tvorbu a sportovce. Doba je těžká, bude to hlavně na nás. Ve chvíli, kdy přerušíme činnost místních komunit, už nebude na co navazovat. U sportu se teď nabízí, díky vyhlášenému dotačnímu řízení Národní sportovní agentury, pracovat na rozvoji sportovní infrastruktury. Připravujeme k přihlášení projekty rekonstrukce hřiště fotbalového areálu v ulici Jeronýmova a úpravy zázemí v objektu zimního stadionu a basketbalové haly. Prioritou zůstává potřeba nové multifunkční haly, kde věřím, že do konce volebního období posuneme tento projekt dále. Připravujeme předložit k jednání i nová pravidla a smlouvy na dotace na provoz sportovních zařízení na příští rok.  
  
A plány pro oblast kultury? 
Prvním krokem v této oblasti bylo schválení projektu využití jedinečné možnosti vyzdobit díky existující via ferratě vánočním osvětlením i Pastýřskou stěnu. Jestli je ve sportu tématem rozvoje nová hala, pak v kultuře je to revitalizace Společenského domu Střelnice, kdy v říjnu ještě bývalému vedení města vrátil (obrazně řečeno) nájemce klíče a v rámci stávající epidemiologické situace se tam nemůže konat žádná kulturní událost. Je to tak příhodný čas pustit se do oprav a rekonstrukce společenského domu, protože práce neomezí program. Rád bych se v projektu zaměřil, pokud bude možnost, i na řešení zlepšení akustiky hlavního sálu. 
  
Bez ohledu na pořadatele prospěje kulturním akcím aktualizace rezervačního portálu Vstupenka Děčín. Věřím, že pak bude možné na akce v Děčíně kupovat vstupenky online, netisknout je a kontrolu při vstupu provádět pouze přes QR kód mobilním telefonem. Tady se nabízí i implementace případného propojení do skvělého systému děčínského dopravního podniku a města tzv. Děčínské karty. Jsem pro rozšíření možnosti jejího využívání i v dalších městských organizacích. 
 
Mimochodem z důvodu koronavirové situace jsme posunuli povinnost v jídelnách vyměnit čipy za Děčínskou kartu z konce roku 2020 na konec roku 2021.  
 
Přestože nevíme, jaká bude situace ohledně covidu-19 a možnosti konání kulturních akcí, naplno připravujeme městské slavnosti s ohňostrojem. Dále také připravujeme mezinárodní hudební festival, kdy věřím, že dojde novým pojetím programu k zatraktivnění pro diváky, letní kino na zámku, Tyršův Děčín a další. Děláme vše proto, aby se na kvalitě programu neprojevila nutnost zkrácení rozpočtu v současné ekonomické situaci. 

Připravujeme koncept projektu podpory online aktivit a vlastní domácí streamované produkce, protože mám obavu, že současná omezující opatření ještě dlouhou dobu potrvají. Pokud to vyjde, rád projekt představím v některém z příštích Zpravodajů. Stejně tak bych chtěl spolupracovat s místními videotvůrci na informačních a prezentačních videích města.

Období bude dlouhé a ukazuje se, že je to hlavně na nás.  
  

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018