Nové umístění K-centra

Situace v Podmoklech je v oblasti drog velmi znepokojivá, a tak hned po tom, co bylo rozhodnuto, že budu mít ve své gesci sociální oblast, jsem se začala tímto tématem zabývat.

Po několika jednáních s různými vlastníky a institucemi, které provoz této služby povolují, jsem se rozhodla hledat prostory v objektech města. Našli jsme vhodné prostory v přilehlé budově magistrátu, označené A3. Musí dojít k určitým stavebním úpravám a následné rekolaudaci (prostory jsou dnes určeny ke skladování). Projektová dokumentace by měla být zpracována začátkem jara, následně budeme soutěžit zhotovitele a přesun jako takový v ideálním případě plánujeme začátkem podzimu 2022. 

Je třeba uvézt, že otázka umístění K-centra bude vždy předmětem sporu, a vždy se najde někdo, kdo s tím na daném místě nebude souhlasit. Přístup k budově je pouze slepou ulicí, která je z jedné strany limitována Jílovským potokem a z druhé budovou magistrátu, kde sídlí odbor sociálních věcí. Obavy některých občanů, že zde dojde k přímému kontaktu klientů centra s dětmi z nedalekých školských či mládežnických zařízeních, jsou bezdůvodné.

Věřím, že K-centrum bude na tomto místě fungovat bez problémů.

Anna Lehká, náměstkyně primátora pro rozvoj města a sociální věci

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2022