Podzimní Den architektury představí "Architekturu společně"

Den architektury zamíří od pátku 28. září do čtvrtka 4. října do bezmála devadesátky měst po celé České republice a nabídne veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje – od moderních, odbornými cenami ověnčených budov přes historické skvosty až po mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější, stavby. Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa. Věříme, že si společně druhý ročník děčínského Dne architektury náležitě užijeme! :)

Architekt města Děčín zve na DEN ARCHITEKTURY, pořádaný v Děčíně  již podruhé. 

PÁTEK 28/9               

VEŘEJNÁ SPRÁVA, SPOŘIVOST A VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOM. Prohlídka křídla městské knihovny (šest let opuštěné) a někdejší spořitelny, seznámení s projektem nové obřadní síně.

Sraz: pá 28.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Ondřej Beneš, Otto Chmelík, Alena Sellnerová, Tomáš Efler

DĚČÍN Z POHLEDU ARCHITEKTA MĚSTA. Několik prací a témat, kterým se architekt města věnoval v prvním roce svého působení v Děčíně.

Sraz: pá 28.9., 18.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Ondřej Beneš


SOBOTA 29.9.

PLAVBA NEJEN ZA PRVNÍ REPUBLIKY. Děčín je i dnes synonymem říčné dopravy. Její bohatá tradice je přístupná v místním muzeu.

Sraz přednášky:  29.9., 10.00, 12,30 Oblastní muzeum v Děčíně, Sraz prohlídka:  29.9., 10.00 až 18,00 Oblastní muzeum v Děčíně, Vlastimil Pažourek

LÁVKA POD ZÁMKEM. Seznámení s výsledkem soutěže na lávku pro pěší a cyklisty podél Mostu České severní dráhy.

Sraz: so 29.9., 11.30, Pod železničním mostem na levém břehu, Ondřej Beneš

ROZHLEDNA JAKO DŮLNÍ DÍLO. Aspirace konce normalizace – otevření zchátralé spodní nástupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu.

Sraz: so 29.9., 13.00 až 16.00, u dolní stanice výtahu. Studenti SPŠ Děčín

TYRŠŮV MOST - REPUBLIKÁNSKÝ MOST NA CÍSAŘSKÝCH PILÍŘÍCH. Historie a současnost nejstaršího propojení obou břehů Labe v Děčíně mostní konstrukcí.

Sraz: so 29.9., 13.00, Pod Tyršovým mostem na levé břehu, Otto Chmelík

INTERVENCE ŠEDESÁTÝCH LET. Podíváme se na vztah tzv.rostlé zástavby kontrastující s intervencí šedesátých let – v Tyršově ulici a na Masarykově náměstí

Sraz: so 29.9., 15.00, Tyršova ulice u autobusové zastávky, Ondřej Beneš

MARIÁNSKÁ LOUKA. Mariánská louka a oprava zámeckého areálu jako buditelský počin nového milénia. Svačiny s sebou – půjde o piknik.

Sraz: so 29.9., 16.00, Mariánská louka u borovice, Otto Chmelík,  Tomáš Efler


NEDĚLE 30.9.

010) LETNÍ KINO BAŽANTNÍCE. Aspirace šedesátých až osmdesátých let – otevřeme areál zchátralého kina Bažatnice, kde  probíhala Děčínská Kotva.

Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16:00 u vstupu do areálu, Děčínsko Podmokelská vlastivědná společnost

011) STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA LETNÉ. Otevřeme jedinečnou meziválečnou střední školu na Letné. Dozvíte se něco o její minulosti, současnosti i budoucnosti.

Sraz: ne 30.9., 13.00 až 16.00, komentované prohlídky 12:00, 14:00, 15:00. Slovanská 1000/55, Studenti SPŠ Děčín 

012)  ZDENĚK SÝKORA – VÝTVARNÉ DÍLO VE VEŘEJNÉM PROSTORU. Světově uznávaný lounský rodák se silným vztahem ke krajině Českého středohoří, jehož tvorba se podstatným způsobem týká i práce ve veřejném prostoru.

Sraz: ne 30.9., 15.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Pavel Kappel 

013) PROLUKY PRAVÉHO BŘEHU. Prezentace studentských prací FA ČVUT ukáží, jak je dnes možné pracovat s rostlou městskou strukturou. 

Sraz: ne 30.9., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Anežka Rozálie Bassyová, Zdeněk Völfl

014) BOHEMIA, STAROKATOLICKÝ KOSTEL, KVÁDRBERK, STŘELNICE. Prezentace studentských projektů – okolí výjezdu z Děčína na Hřensko, ale i jednoho drobného individuálního rodinného domu. 

Sraz: ne 30.9., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Cyril Malchenko

015) MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA A POHYB. Proměny děčínské infrastruktury v průběhu historie a její srovnání s příklady ze zahraničí.

Sraz: ne 30.9., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Lenka Watersová, Matěj Čunát


PONDĚLÍ 1.10.

016) VLÁMSKO 1918-2018. Architektura, urbanismus a veřejný prostor vlámských měst. Pohled na mimořádně rozvinutou oblast severu Belgie, která prošla v minulých  desetiletích významnou proměnou. 

Sraz: po 1.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Matěj Čunát

017) ZLATÁ ŠEDESÁTÁ V ČESKÉ ARCHITEKTUŘE. Prezentace jednoho ze světlých okamžiků české architektury druhé poloviny 20. století.

Sraz: po 1.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Ondřej Beneš

018) CZECH HOUSES. Ukážeme si to nejlepší z české rezidentní architektury posledního čtvrtstoletí. 

Sraz: p0 1.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Jan Jakub Tesař


ÚTERÝ 2.10.

019) IKONA SEVERU – MOSTECKÉ  REPRE. Prezentace analýz i současného stavu projektové přípravy objektu, který ve své době představoval to nejlepší ze severu Čech.

Sraz: út 2.10., 16.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Ondřej Beneš

020) KRAJINA SEVERNÍCH ČECH - MOŘE KLIDU. Velkolepý koncept, pokus jak uchopit problematiku severu Čech prostřednictvím uměleckého díla, objektu, nadsázky, instalace.

Sraz: út 2.10., 18.00, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Martin Kloda

021)  DOPRAVA A REPUBLIKA ZÍTRA. Je vůbec dnes možné jednoduchým způsobem představit kompletní vizi – v tomto případě dopravní? Ale hlavně - je zlepšování dopravy ten způsob, od kterého je možno očekávat pro rozvoj podstatné výsledky? 

Sraz: út 2.10., 19.30, Podmokelská knihovna v budově magistrátu na levém břehu Labe, Martin Hausenblas



Poděkování za spolupráci patří zejména Otto Chmelíkovi a Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti, studentům Fakulty architektury ČVUT, děčínského gymnázia a děčínské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy strojní, stavební a dopravní. Městu Děčínu pak patří poděkování za zapůjčení prostor ve staré podmokelské knihovně. Velmi děkujeme také celé řadě dobrovolníků a hlavně přednášejícím.

Více viz též: www.denarchitektura.cz, nebo: http://decinarchitekt.blogspot.com


-da-

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018