Zpět

Pomoc lidem bez domova v zimním období

Město se domluvilo s Křesťanským sdružením Jonáš, že v případě velkých mrazů umožní přespání ve svých prostorách lidem bez domova. Loni si město pro tyto účely zapůjčilo vyhřívaný stan.
"Stan byl provizorním řešením a jsem moc ráda, že se loni podařilo ve velmi krátké době zajistit pomoc lidem bez přístřeší aspoň tímto způsobem. Velice si vážím spolupráce se sdružením Jonáš. Je to obrovská pomoc, navíc si myslím, že poskytování této služby sdružením bude smysluplnější a efektivnější,“ říká Anna Lehká, náměstkyně primátora v jejíž gesci jsou, mimo jiné, i sociální věci.

Sdružení funguje jako denní stacionář pro lidi bez přístřeší. Tato cílová skupina je zvyklá jak na prostředí stacionáře, tak i na zaměstnance a z tohoto důvodu lze předpokládat, že možnosti v mrazových dnech, kdy teplota spadne v noci pod – 10 °C, využije více lidí. Tato skutečnost se již potvrdila mezi svátky na sklonku roku, kdy v té nejchladnější noci službu využilo 8 klientů.
© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR