Předkládáme na jednání Zastupitelstva bod týkající se Zámku Děčín

Návrh na doplnění programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčína 30.5.2019, předložený na základě Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích § 82, písm. a) a Jednacího řádu zastupitelstva města Děčín podle článku 6 odst. 2) a článku 7 odst. 5).

Předkladatel: zastupitel Otto Chmelík
30. května 2019
Název materiálu: Odvolání paní Ivety Krupičkové z místa ředitelky Zámku Děčín, p.o.  a výběrové řízení na obsazení místa ředitele Zámku Děčín, p.o.

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh zastupitele Otto Chmelíka, týkající se odvolání paní Ivety Krupičkové z místa ředitelky Zámku Děčín,  příspěvkové organizace a vypsání výběrového řízení na totéž místo a 
ukládá radě města,
aby se záležitostí na nejbližším zasedání znovu zabývala
a doporučuje radě města,
aby revokací zrušila následující usnesení:

1)Usnesení č. RM 19 09 39 11 
kterým Rada města odvolává Ing. Ivetu Krupičkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky organizace Zámek Děčín, příspěvková organizace, IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín, ke dni 30.06.2019. 

2)Usnesení č. RM 19 09 39 12 
kterým Rada města projednala předložený materiál na vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Zámek Děčín, p.o. a 

vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Zámku Děčín, příspěvková organizace, IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín a 

schvaluje 

znění veřejného oznámení dle důvodové zprávy a 

pověřuje 

odbor školství a kultury organizačním a administrativním zajištěním přípravy tohoto výběrového řízení.

Důvodová zpráva:
Rada města Děčína na svém zasedání 14. května 2019 unáhleně a bez řádného zdůvodnění odvolala ředitelku Zámku Děčín paní Ivetu Krupičkovou. K odvolání došlo v nestandardně krátkém termínu k 30. červnu 2019. Zámek Děčín náleží mezi nejdůležitější kulturní instituce města a je zároveň hlavním objektem turistického ruchu ve městě. Svým rozhodnutím rada města ohrozila bezproblémový chod této organizace. Vyhlášené výběrové řízení na nového ředitele má rovněž nestandardně krátké lhůty – 29. května 2019 podání přihlášek, 1. července 2019 nástup nového ředitele. Takové lhůty neumožňují vyhledání a oslovení vhodných kandidátů na takto důležitý post a mohou být dokonce diskriminační vůči osobám v zaměstnaneckém poměru, které se nemohou v krátké lhůtě uvolnit ze svého dosavadního zaměstnání. 

Rada města rovněž nezveřejnila seznam členů výběrové komise, která by měla být garantem výběru osoby s co nejvyšší kvalifikací a kompetencemi pro výkon náročné funkce. Jedině komise, v níž budou v dostatečné míře zastoupené osobnosti z oboru správy památkových objektů, může radě města doporučit výběr kvalitního vedoucího pracovníka. Zmínit je třeba také prohlášení rady města “Radní se rozhodli pro změnu na pozici ředitele příspěvkové organizace Zámek Děčín“, z něhož plyne, že s paní Ivetou Krupičkovou se již nadále na pozici ředitelky nepočítá. Jako možná kandidátka je tak nabádána, aby se do výběrového řízení nehlásila a místo a svojí vizi provozu děčínského zámku již neobhajovala. Paní Iveta Krupičková je přitom velmi úspěšnou ředitelkou a manažerkou, která si během svého působení získala respekt a uznání v České republice i v zahraničí.  Vysokou pozici vydobyla se svým týmem i samotnému zámku. Celý areál je v současné době perfektně spravován. Její odvolání v takto krátkém čase je nelogické a poškozuje nejen zámek, ale i celé město Děčín.

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018