Programové prohlášení KOALICE PRO DĚČÍN 2020 – 2022

Nová koalice (ANO 2011, VOLBA PRO DĚČÍN, ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA, ZMĚNA PRO DĚČÍN, ODS S PODPOROU SVOBODNÝCH) má před sebou pouze dva roky pro naplnění programových priorit, kdy situace je o to komplikovanější, že se nacházíme ve finanční krizi způsobené virem COVID-19. Tato krize nepříznivě ovlivnila a nadále ovlivňuje ekonomiku, což se v následujících letech negativně projeví na příjmech města. Je proto na místě zefektivnit fungování města a nastavit novou atmosféru při správě věcí veřejných.


DOPRAVA

 •  Posunutí rozhodujících dopravních staveb do dalších stadií přípravy
 •  Koordinace staveb s ohledem na dopravu v Děčíně

BEZPEČNOST

 •  Posílení hlídkové činnosti městské policie a modernizace kamerového systému
 •  Analýza stavu kriminality – ve spolupráci všech složek zpracovat mapu kriminality s cílem vytvořit seznam problematických oblastí a následným zaměřením se na prevenci

PÉČE O MAJETEK

 •  Vypracování směrnice pro přípravu, kontrolu a realizaci staveb s ohledem na hospodárnost a kvalitu provedení a provozní náročnost
 •  Koordinace staveb a oprav ve městě
 •  Opravy a údržba majetku města
 •  Dokončení probíhající stavby a pokračování obnovy Podmokel
 •  Úspory v oblasti energií – modernizace veřejného osvětlení, nákup energií s využitím současných trendů formou soutěžení dodavatele, snižování energetické náročnosti budov.
 •  Přenesení některých úkonů v údržbě a drobných opravách na - Středisko městských služeb, stejně jako část činností v komunálních službách, dosud zajišťovaných dodavatelsky
 •  Zefektivnit provoz a výsledky hospodaření DPMD
 •  Rozvíjet spolupráci s dobrovolnými hasiči
 •  Vytvořit seznam plánovaných investičních akcí, seřadit dle priority

SPORT, CESTOVNÍ RUCH, KULTURA

 •  Příprava rekonstrukce stávajících či výstavby nových sportovišť
 •  Revitalizace Společenského domu Střelnice
 •  Modernizace rezervačního portálu Vstupenka Děčín
 •  Podpora sportu zaměřená zejména na děti, mládež. Pomoc s údržbou a provozem sportovních zařízení.
 •  Efektivní propagace turistických a kulturních atraktivit města a okolí
 •  Podpora rozvoje cyklistiky ve městě jako alternativy k individuální a veřejné dopravě.

ROZVOJ, VEŘEJNÝ PROSTOR

 •  Příprava a plánování rozvojové zóny Kumpoltice (Východní nádraží)
 •  Sběrný dvůr ve vlastnictví města
 •  Vyhodnotit efektivitu výběru poplatků za třídění a likvidaci odpadu
 •  Schválení nového územního plánu
 •  Příprava rekonstrukce Labského nábřeží
 •  Postupné úpravy sídliště Bynov v souladu s územní studií
 •  Revidovat vyhlášku o záboru veřejného prostranství
 •  Vytvoření grafického manuálu pro veřejný prostor města

SOCIÁLNÍ OBLAST, RODINNÁ POLITIKA

 •  Řešení navýšení kapacity péče sociálních služeb

CHYTRÉ MĚSTO - SMARTCITY

 •  Vytvořit „Portál občana“ směrem k elektronizaci veřejné správy
 •  Vytvořit řadu jednotlivých inovačních řešení pro zvýšení komfortu občanů v rámci eGovernmentu

Toto jsou jen základní body a zásadní priority nové koalice. V každé oblasti se budou realizovat další dílčí menší či větší věci.
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018