Prohlášení Volby pro Děčín k letním jednáním o nové radě města

Volba pro Děčín vedla po rozpadu koalice ANO, Náš Děčín a ČSSD na červnovém zastupitelstvu intenzivní jednání. Jedinou a nepřekročitelnou podmínkou Volby pro Děčín bylo, aby oba hlavní aktéři této, pro město vážné situace, pánové Hrouda a Raška dále nepůsobili ve vedení města. Vyjednávání byla koordinována se všemi členy opoziční platformy Děčín 22 a z pohledu Volby pro Děčín byla vyčerpána téměř všechna řešení, která nabídla. Navzdory maximální snaze se dosud nepodařilo najít funkční řešení, které by přineslo Děčínu vysvobození z tohoto patu.


Od posledního, v děčínské historii nevídaného, zasedání městského zastupitelstva 25. června 2020 uplynuly již dva měsíce. Nebývalým, až komediálním způsobem se tehdy rozpadla koalice ANO, Náš Děčín a ČSSD. Čtyři radní odstoupili, zbytek byl odvolán. 

Přesto pět radních včetně primátora zůstalo ve svých pozicích, a to ne ve zcela jasné právně podložené situaci. Bývalá opozice byla více jak týden před konáním tohoto zastupitelstva města předem z různých stran, a to i od samotných přímých aktérů informována, o dlouhodobých programových i lidských problémech v radě města. Valná většina zastupitelů věděla, že se konstrukt, vytvořený dohodou pánů Hroudy a Rašky na podzim 2018, hroutí. Odvolaný náměstek pro rozvoj Raška dlouhodobě nezvládá svojí pozici. Jeho soustavná nečinnost se nejvíce projevuje na zpackané stavbě v Podmoklech. Ztratil kvůli tomu důvěru už i u některých svých dlouholetých podporovatelů, kteří jiné jeho vážné chyby, nakupené v době jeho starostování, vytrvale přehlížejí. Odvolaný primátor Hrouda je zase arogantní sebestředný hulvát, který by se rád stal bossem všech a všeho v Děčíně. Jenže nic moc neví. Neznalost však nahrazuje aktivitou, a tak vrší chybu za chybou a rozkládá město. Narazil vícekrát, nejvíce ale, když se nedávno pokusil nepřátelsky převzít děčínský basketbal, čímž si proti sobě poštval své koaliční partnery.

Víme, že situace je vážná, že je třeba hledat řešení, které přinese zklidnění a zajistí co možná nejlepší správu věcí veřejných v Děčíně do voleb v roce 2022. Karty jsou voliči jasně rozdány. K drobným korekcím může dojít pouze, pokud by se některý ze zastupitelů rozhodl odejít tak, jak to v tomto volebním období učinili paní Cermonová a pan Kohoutek. Pouze z dvaceti sedmi zastupitelů mohou být zvoleni členové rady města. Ale pouze několik málo z nich může v tuto chvíli být svou osobou přínosem pro tak rozložené město jako je Děčín.

Volba pro Děčín hledá společně s ostatními stranami bývalé opozice včetně bývalého koaličního uskupení Náš Děčín cestu ze současné situace. Cestu, která je podle nás reálná a pro Děčín perspektivní. Tou cestou je rada města, složená v převážené většině z „politických“ nováčků, ovšem velmi pracovitých a ve svých oborech erudovaných. Za všemi stojí předešlé aktivity a zkušenosti, které jasně ukazují schopnosti vést město k dobrému. Byla by to městská rada s příslibem změny. Jsme otevření různým jednáním se všemi uskupeními a jednotlivci, ze kterých je zastupitelstvo složené. Jedinou naší podmínkou je, aby hlavní aktéři nynější situace, pánové Hrouda a Raška, opět nezasedli v městské radě. Oba to v různých podobách zkusili a oba selhali. 

Jednání i nadále pokračují. Je ale velmi obtížné najít skutečnou shodu. Je možné, že se na zasedání zastupitelstva města 27. srpna 2020 nová rada nezvolí. My však v našem úsilí nepolevíme. Bylo by velkou ostudou všech současných zastupitelů, pokud nebudou ochotni upozadit své osobní zájmy ve prospěch zájmů veřejných a nebudou schopni sestavit nové vedení, které bude funkčně plnohodnotné a vydrží zbylé dva roky do řádných voleb. 

Nejzazší variantou, která není nejšťastnější, ale je možným řešením této patové situace, by pak bylo konání předčasných voleb. Bylo by ale nutné, aby se svého mandátu vzdala nadpoloviční většina zastupitelů a všichni jejich náhradníci. Volby by mohly proběhnout současně s volbami do krajského zastupitelstva a s doplňovacími senátními volbami v říjnu tohoto roku.

Co se ale reálně tento čtvrtek, tj. 27. srpna 2020, stane a co bude následovat, můžeme v tuto chvíli jen odhadovat. Přijďte nás podpořit na jednání zastupitelstva či sledujte online přenos ze sálu kulturního domu Střelnice a udělejte si sami představu o lidech, kteří vás zastupují a za vás, občany města, jednají.

Děkujeme všem, kteří nám vyjadřují přízeň a celé ty dva náročné měsíce nás podporovali. Budeme i nadále jednat tak, abychom vás nezklamali.

Volba pro Děčín, 26. srpna 2020

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018