Prohlášení Volby pro Děčín k náhlému odvolání ředitelky děčínského zámku paní Ivety Krupičkové

14. května 2019 se rada města Děčína usnesla odvolat k 30. 6. 2019 dlouholetou úspěšnou ředitelku příspěvkové organizace Zámek Děčín Ivetu Krupičkovou. Současně rada města vyhlásila výběrové řízení na nového šéfa správy zámku, a to s neuvěřitelně brzkým termínem podání přihlášek 29. 5. 2019 a nástupem k 1. 7. 2019.

Žádáme radu města, aby vyhlášené výběrové zřízení zrušila a připravila nové s dostatečnými lhůtami a termínem nástupu vybraného ředitele 1. ledna 2020. Do té doby by měla zůstat paní ředitelka Krupičková i nadále pověřená vedením správy zámku.

Prohlašujeme, že výběrová řízení na jakékoliv vedoucí pozice v důležitých institucích v určitých intervalech považujeme za správná. Každý šéf takovéto instituce by měl jednou za čas obhajovat svou pozici a zároveň by měli mít další zájemci možnost ucházet se a soutěžit o tato místa. Cílem zřizovatele organizace a majitele takto významného objektu je, aby jej spravovali ti nejlepší z nejlepších. Potud tedy krok městské rady vypadá jako logický a legitimní. Ovšem kdyby…

1) Kdyby rada města paní ředitelku Krupičkovou neodvolala kvůli vágním důvodům. Formulace z tiskové zprávy zní, že „vedení města má zcela jinou představu o řízení této příspěvkové organizace a fungování děčínského zámku, jednoho z našich nejvýznamnějších turistických cílů“. Jakou má vedení města představu? Co paní ředitelce vytýká? Naznačuje snad rada města, že paní Krupičková se nemá do výběrového řízení už hlásit, nemá obhajovat svoji práci a představovat své plány do dalších let?

2) Kdyby termíny nebyly tak podezřele urgentní. Stala se snad nějaká katastrofa, že musíme měnit vedení zámku prakticky ze dne na den a navíc na prahu nové turistické sezony? Není snad už někdo tak říkajíc předvybraný, takže není potřeba čekat na další možné zájemce? Zámek Děčín je dosti prestižní institucí. Vést ji mohou teoreticky i lidé „přespolní“. K rozhodnutí ucházet se o podobnou pozici a na přípravu takového kroku však potřebují dostatek času. Ten jim ale rada města nedává. Proč?

3) Kdyby současně s vyhlášením výběrového řízením bylo jasné, jakým způsobem a kdo bude šéfa zámku vybírat. U takto významné instituce by měla být standardním nástrojem výběru ředitele komise složená z fundovaných lidí, kteří s důkladným zdůvodněním a transparentně doporučí radě města, koho by měla jmenovat. Rada města má pak právo tak či onak rozhodnout a nese politickou odpovědnost. O tom, jestli vůbec bude nějaká komise a kdo v ní zasedne, jsme se zatím nic nedočetli. I tato informace je ovšem velmi zásadní pro motivaci případných uchazečů. 

Volba pro Děčín také prohlašuje, že výběrové řízení na post ředitele zámku bude bedlivě sledovat. A to jak jeho průběh, tak také uchazeče. Navázat na paní Krupičkovou, v případě že by svou pozici neobhájila, bude totiž pro každého adepta velmi obtížné. Byla to totiž ona, kdo se svým skvělým profesionálním týmem povznesl zámek téměř z ničeho mezi nejvýznamnější české památky a jeden z nejoblíbenějších turistických cílů severních Čech. Zámek Děčín se během jejího působení zařadil mezi respektované památkové objekty a je schopen spolehlivě spolupracovat s těmi nejprestižnějšími kulturními institucemi u nás i v zahraničí. 

Mějme také na paměti, že správa takového rozsáhlého souboru unikátních historických staveb nespočívá jen v lákání turistů. Je to rovněž péče o svěřené kulturní dědictví a starost o majetek a sbírky miliardových hodnot. Rádi konstatujeme, že personál správy zámku pod vedením paní Ivety Krupičkové pečuje o celý rozsáhlý areál včetně zámeckých zahrad a parku na Mariánské louce příkladně a má náš hluboký respekt. 

Zámek s podzámčím vykvetl po dlouhých desetiletích devastace opět v nekrásnější místo v Děčíně k užitku jeho obyvatel. Važme si toho. Je to totiž společný úspěch všech Děčíňáků a jeden z podstatných důvodů, proč být hrdý na vlastní město.  

16. května 2019

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018