Bude děčínské zastupitelstvo jednat o kontrole podezřelých nájemních vztahů ve Vile Tereze?

Víte, že zákonným právem člena zastupitelstva obce je předkládat návrhy k projednání na jeho zasedání? Vypadá jako samozřejmost, nikoliv však v Děčíně. 11. března 2019 předložil zastupitel za Volbu pro Děčín Otto Chmelík v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem materiál k projednání na zastupitelstvu 28. 3. 2019.
Materiál se týká kontroly podezřelých nájemních vztahů v městském objektu Vila Tereza v Podmoklech, kde město disponuje byty, nebytovými prostory a vlastními kancelářemi odboru sociálních věcí. Rada města tento materiál nezařadila z nejasných důvodů do předem zveřejněného programu. Tento postup považujeme za nezákonný a budeme žádat jeho vysvětlení.  

Otto Chmelík podá návrh na zařazení svého bodu přímo na zasedání zastupitelstva tento čtvrtek. Tím, že materiál nebyl zařazen do řádného programu, nebyly k němu na magistrátním webu zveřejněny ani žádné podklady. Činíme tak tedy prostřednictvím elektronických médií, aby měla veřejnost informace k dispozici v alespoň v malém předstihu, když už jí nebylo umožněno nahlédnout do materiálu v obvyklé lhůtě.


Materiál do zastupitelstva...


Volba pro Děčín
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018