Stan pro lidi bez domova čeká ostrý provoz

Město Děčín ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Křešic zprovoznilo v areálu Kempu pod novým mostem vyhřívaný stan pro lidi bez domova. Velký dík patří právě Dobrovolnému sdružení v Křešicích, které stan zapůjčilo a postavilo bezplatně.

Stan je připravený pro případ silných nočních mrazů a otevřený bude od 19 hodin odpoledne do sedmé hodiny ráno. Připraveny jsou provizorní lůžka, osvětlení a vytápění. Lidé, kteří tu stráví noc, budou mít k dispozici také toaletu či nádoby na odpad. Na recepci kempu bude vždy jeden pracovník zajišťovat dozor. 

„Dnes proběhla zkušební noc, všechno po technické stránce funguje a první rozjezd naostro nás čeká tuto neděli.“ Dodává náměstkyně primátora Anna Lehká z Volby pro Děčín, která má na starosti sociální oblast. 

Podle občanského sdružení Jonáš, které se o lidi bez přístřeší v Děčíně stará, projevilo o nocleh ve stanu zájem předběžně čtrnáct lidí.

Provoz stanu určuje provozní řád. Do stanu nebudou vpuštěni osoby pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, všem příchozím bude také změřena teplota. Vstupovat do areálu kempu nesmí ani lidé se psy. 

Na místě budou k dispozici deky, roušky a hygienické prostředky, aby byla dodržena hygienická opatření. 

Firma Natura Valdemara Grešíka věnovala na zahřátí čaj. 

-vpd-

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018