Volba pro Děčín k mimořádnému adventnímu zastupitelstvu

Primátor Hrouda se coby úřadující primátor rozhodl, že narychlo ještě před vánocemi svolá mimořádné zasedání městského zastupitelstva. To se má konat v pátek 20. prosince 2019 od 7.00 ve velké zasedačce magistrátní budovy v ul. 28. října. Důvodem tohoto nestandardního postupu je velká absence zastupitelů zvolených za ANO na řádném zasedání 12. prosince 2019, díky níž koalice stran ANO, Náš Děčín a ČSSD nedokázala prosadit několik bodů.


Mezi nimi byla zásadní věc, kterou je rozpočet města na rok 2020, dále tzv. odpadová vyhláška, podle které se má zvednout platba za odpad z 500,- na 750,- Kč na osobu a rok, podání žádosti o dotaci na projekt domova pro osoby se zvláštním režimem v Křešicích, jehož celková výše je 84,7 milionů, nebo právně problematický vstup města do spolku Basketbalový klub Děčín. Mezi neodhlasovanými body jsou ale také dotace na provoz haly v Maroldově ulici, zimního stadionu a fotbalových hřišť v úhrnné výši téměř 11 milionů. Ty byly předložené zastupitelům tzv. na stůl spěšně těsně před zasedáním 12. prosince 2019 s odůvodněním, že se zastupitelstvo v lednu nesejde, a tak věc nesnese odkladu. Dotace jsou vázané na schválení rozpočtu, proto se o nich na řádném zasedání vůbec nejednalo.

Potom co nebyl odhlasován rozpočet města na rok 2020, Volba pro Děčín navrhla, aby se sešli společně zástupci všech politických uskupení, které zasedají v zastupitelstvu, a nepříjemnou situaci vyřešili rychle jednáním. Naším zájmem totiž rozhodně není blokovat chod města a jeho organizací. Zároveň jsme vznesli požadavek na svolání řádného zasedání zastupitelstva v obvyklém termínu v lednu 2020 a také na personální rekonstrukci finančního výboru. Náměstek Raška však taková jednání rezolutně odmítl jako nedůstojná s tím, že bude jednat pouze s těmi, kteří hlasovali pro návrhy městské rady. 

Jasně se ukazuje, že snaha o omezování zastupitelstva jako vrcholného orgánu města redukováním počtu jeho zasedání v průběhu roku může přinášet řadu problémů. Apelujeme proto na všechny odpovědné zastupitele, kteří si jsou vědomi své odpovědnosti a závazků vyplývajících ze zvolení občany města, aby čelili svévolnému jednání úřadujícího primátora a usilovali o návrat k zavedenému systému měsíčního intervalu zasedání s vynecháním letních prázdnin. 

Co se týče finančního výboru, Volba pro Děčín neměla díky odporu tzv. koalice šanci vyslat svého zástupce do tohoto důležitého orgánu zastupitelstva, ačkoliv byla ve volbách 2018 druhým nejúspěšnějším uskupením. V obdobné situaci jsou i jiné opoziční strany. Je třeba říci, že práce většiny současných členů finančního výboru si velmi vážíme a respektujeme jejich odborné názory. Pouze v několika málo případech máme pochybnosti a volili bychom změnu. 

Zastupitelé za Volbu pro Děčín se budou snažit zúčastnit se mimořádného zasedání zastupitelstva 20. prosince 2019, i když jeho svolání považují za neadekvátní a nepřístojnou snahu zejména ANO a Našeho Děčína zvrátit předchozí neúspěšné hlasování. Ti z nás, kteří nepřijdou, se omlouvají kvůli jinému dlouhodobě plánovaného programu. Vzhledem k tomu, že neproběhla žádná jednání, která by ovlivnila naše stávající názory, naše postoje k ohlášeným bodům programu jsou jasné. 

V Děčíně, 16. prosince 2019

Zastupitelé za Volbu pro Děčín

Valdemar Grešík
Otto Chmelík 
Anna Lehká
Martin Pošta
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018