Vyjádření k ukončení spolupráce lokálního koordinátora pro sociální záležitosti

Po posledním jednání zastupitelstva města se rozhodla paní Jana Bohuňková k předčasnému ukončení spolupráce s městem, kde působila na pozici lokálního koordinátora pro sociální záležitosti. Důvodem je zpochybňování obsazení této pozice i důležitosti této agendy některými zastupiteli města.

Tato pozice byla ustanovena jako DPČ na dobu určitou. Cílem bylo zajistit mediátora mezi městem, resp. odborem sociálních věcí a komisí pro sociální věci a zdravotnictví, organizacemi poskytující sociální služby v Děčíně a příslušnými institucemi veřejné sféry. Svou pozici zastávala přibližně tři čtvrtě roku a za tuto krátkou dobu se jí podařilo znovu obnovit spolupráci a nastavit fungující mechanismy mezi všemi zúčastněnými. 

"Velice mě mrzí rozhodnutí paní Bohuňkové. Jednoznačně byla osobou na svém místě. Její životní a profesní zkušenosti bude těžko někdo další nahrazovat. Říkám to s naprostou vážností. Podsouvání myšlenky, že na tomto místě byla jen proto, že je mojí známou, je skutečně nedůstojné. Takový objem práce v oblasti obecně znevažované a za minimum peněz bych skutečně člověku, který mi je nějakým způsobem blízký, nenabízela jako prebendu. Smutné je i to, že zaměstnanci úřadu se mohou stát obětí začínají předvolební kampaně, jak na tuto situaci může být také nahlíženo. 

Práce paní Bohuňkové si velice vážím. Pokusím se udělat vše pro to, aby jejím odchodem nedošlo k zastavení rozběhlých mechanismů", dodává Anna Lehká, náměstkyně primátora pro sociální věci. 
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2022