Cestovní ruch

Pro Děčín i pro celé severní Čechy má rozvoj cestovního ruchu zásadní význam. My vidíme smysl zejména v podpoře šetrného turismu; vždyť naprostá většina turistů k nám přijíždí právě kvůli unikátní přírodě, která naše město obklopuje. Zásadně odmítáme pochybné megalomanské projekty, které hrozí pod rouškou rozvoje cestovního ruchu zničit město! Přednost má kvalita života místních lidí. Krásné a dobře spravované město láká turisty zcela přirozeně.Co se nám povedlo
  • Přispěli jsme ke vzniku největší via ferraty v České republice.
  • Přispěli jsme ke zvyšující se návštěvnosti města a nárůstu počtu ubytovaných.
  • Zřídili jsme nové, druhé návštěvnické informační centrum a zásadně zkvalitnili služby, které město může svým návštěvníkům poskytovat.
  • Kultivujeme a zatraktivňujeme zajímavé turistické cíle, vytvořili jsme naučnou stezku na Pastýřskou stěnu.
  • Děčín je jedním z prvních měst, které nechalo oficiálně vyznačit trasy pro Nordic walking.
 
Priority do budoucna
  • Budeme v započatém trendu pokračovat, zejména pak budováním dobrého jména města a propagací Děčína jako značky. Dlouhodobá zvyšující se návštěvnost města je dobře viditelná.
  • Postupné opravy hodnotných historických památek v majetku města.
  • Další podpora “akční” turistiky jako je via ferrata, síť cyklostezek i turistických tras v okolí.
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018