Sport

Bez sportu není život úplný. A to jak bez aktivního, tak bez pasivního. I pro Volbu je sport důležitý – v dnešní době se nám zdá naprosto nezbytné podporovat zejména sportování dětí a mládeže.


Co se nám povedlo
  • Pro rok 2018 jsme navýšili kapitolu pro sport o 1.200.000 Kč oproti roku 2017.
  • Udělali jsme pořádek ve smlouvách s kluby, které provozují svou činnost v městských zařízeních: analyzovali jsme stávající smlouvy a aktualizovali jsme je dodatky dle potřeb obou stran.
  • Vytvořili jsme Plán rozvoje sportu města Děčín, podmínky pro dotační politiku města a upřesnili kritéria pro jeho financování.

Priority do budoucna
  • Zajistíme udržitelnost financování sportovních klubů, podpoříme dětské a mládežnické sportovní oddíly.
  • Podpoříme rychlou výstavbu skateparku. 
  • Budeme hledat finanční zdroje na investice do sportovního zázemí.
  • Vytvoříme dotační titul na možnost financování sportovních zařízení, která nejsou v majetku města.
  • Podpoříme přeměnu Kozí dráhy na cyklostezku a vznik tras pro cyklistiku v terénu.

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018