Vzdělávání

V dětech a v jejich vzdělání je naše budoucnost. Je jasné, že pro ně chceme to nejlepší. Jen podnětné a inspirativní prostředí a dobří učitelé zajistí našim dětem ten nejlepší start do života, a proto nerezignujeme jen na údržbáře školních budov. Dlouhodobě vytváříme a budeme vytvářet podmínky pro kvalitní a dostupné vzdělání – to je pro nás vždy na prvním místě.

Co se nám povedlo
 • Vytvořili jsme unikátní metodický dokument - „záchrannou síť“ pro školy s vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami – který je v odborných kruzích velmi kladně hodnocen a slouží jako vzor ostatním městům; pro děčínské školy jsme připravili i strategický plán s konkrétními opatřeními se zajištěnými finančními prostředky (fondy EU). Jsme si vědomi toho, že kvalitní vzdělání je zásadní součástí řešení všech sociálních problémů města!
 • Z fondů EU jsme podpořili pedagogické týmy všech škol, a to v řádech desítek milionů korun.
 • Byla dokončena pasportizace budov školských zařízení – vytvořili jsme tabulku prioritních oprav škol podle závažnosti plánovaných oprav.
 • V roce 2017 jsme uskutečnili první část rekonstrukce MŠ a ZŠ Na Pěšině v Bynově – jednalo se o opravy statických poruch a zateplení MŠ – 10,6 mil. 
 • Letos se uskutečnila první etapa (ze tří plánovaných, vždy 160 dnů zejména v době letních prázdnin) rekonstrukce ZŠ – předpokládaná hodnota je celkem 46 mil bez DPH.
 • Opravili jsme hřiště ZŠ v Bynově a zpřístupnili jej veřejnosti.
 • Připravujeme projektovou dokumentaci na zateplení a řešení venkovních ploch v areálu a na multifunkční hřiště u ZŠ Míru v Boleticích – v příštím roce by tak mohla započít především stavba hřiště v předpokládané hodnotě 10 mil korun.

Priority do budoucna
 • Dále budeme podporovat vzdělávání děčínských pedagogů.
 • Zasadíme se o to, aby byly kroužky a volnočasové aktivity dostupné pro všechny děti.
 • Zřídíme městský stipendijní fond pro mimořádně nadané a talentované děti.
 • Prosadíme další investice do školních budov a školních sportovišť: v nejbližších letech ZŠ Vojanova a ZŠ a MŠ Školní v Želenicích, v menších projektech plánujeme hřiště u ZŠ a MŠ Školní v Želenicích a sportovního hřiště v prostoru v ZŠ a MŠ Březinách.
 • Zrealizujeme revitalizaci hřišť všech městských mateřských škol, na něž je již připravena projektová dokumentace.
Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018