Zpět

Jakub Šmíd

34 let
Kavárník

V Děčíně-Podmoklech podniká třetím rokem, velmi palčivě vnímá sociální i ekonomické problémy této lokality. 

Má jednu ženu a dvě děti, díky kterým pro něj mají termíny jako udržitelnost a klimatické změny větší relevanci než kdykoli dřív. Je velkým zastáncem respektujícího přístupu (skoro všude) a teze, že vyřešení problémových lokalit není otázka let, ale desetiletí intenzivní a do značné míry individuální práce.


© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR