Zpět

Mgr. Aleš Kalvoda

Úředník

Narodil se a žije v Děčíně. Vystudoval Sociálně ekonomickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. 

Řadu let pracoval jako právník na děčínském úřadu práce a od roku 2011 je vedoucím inspektorem Oblastního inspektorátu práce v Ústí nad Labem. Problematice pracovního práva se věnuje i v rámci přednáškové a publikační činnosti.

Je místopředsedou Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti (dříve Iniciativa pro děčínský zámek). V letech 2010 až 2014 byl členem kontrolního výboru zastupitelstva města Děčín. 
 

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR