2006-2022
Volba pro Děčín (dříve Volba pro město Děčín) je společenství aktivních osobností, které v profesním i občanském životě dosáhly řady úspěchů a investují své síly také do služeb svému městu. 

Momentálně jsme součástí vládnoucí koalice, která spravuje naše město. Anna Lehká je první náměstkyní primátora a má ve své gesci rozvoj města a sociální oblast. Martin Pošta vykonává funkci náměstka primátora pro školství. Otto Chmelík je určený zastupitel pro územní plán a předseda komise pro urbanismus a architekturu. Valdemar Grešík je zastupitelem a členem představenstva Dopravního podniku Děčín. 

Řada našich osobností působí také v dalších orgánech města.

Aktuality

Likvidace černých skládek stojí nemalé peníze

Černá skládka, která se nacházela roky v lokalitě pod Chmelníkem, je uklizená. Vlastník pozemku odpady na základě výzvy Magistrátu města Děčín nechal zlikvidovat.
Číst dáleTak honem :)

Nábřeží žije. Dělejte vlny!

V souvislosti s uzavřením Labského nábřeží v Děčíně - Podmoklech, vznikla občanská iniciativa s názvem Nábřeží žije. Jejími členy jsou provozovatelé služeb na Labském nábřeží. Smyslem iniciativy, je upozornit občany a návštěvníky Děčína na skutečnost, že Labské nábřeží bylo v minulosti živým centrem města obydleným lidmi.
Číst dáleTak honem :)
Další aktuality
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018