Zpět

Volba pro Děčín opět ve vedení města

Dne 17. května 2023 podepsali lídři hnutí ANO 2011, Volba pro Děčín a Náš Děčín memorandum o společném vedení Statutárního města Děčín na období 2023 – 2026.
Na základě této dohody byli zástupci jednotlivých uskupení dovoleni do Rady města, a to v uvolněných funkcích náměstků Anna Lehká a Martin Pošta za Volbu pro Děčín a Ondřej Smíšek za Náš Děčín, do funkcí neuvolněných radních Jakub Houška za Náš Děčín a Jitka Flachsová a Radek Kudrnáč za hnutí ANO 2011. Tím byl doplněn počet radních města na stanovených 9 členů. Rada se tak opět stala usnášeníschopná. Při vyjednávání o společném vedení města bylo potřeba přijmout řadu kompromisů, věříme však, že tento krok zajistí stabilitu a plnou funkčnost města i úřadu.

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR