Zpět

Otevřený dopis primátorovi města Děčín

Vážený pane primátore,
my, zastupitelé za Volbu pro Děčín, Náš Děčín, ODS a Piráty, zvoleni v komunálních volbách na podzim r. 2022 v Děčíně do zastupitelstva města, se opakovaně setkáváme s nepřijatelným jednáním a chováním prvního náměstka primátora města Děčín Ing. Jana Skalického, což vyvrcholilo při jednání zastupitelstva 26.1.2023 a po volbě prezidenta České republiky.
Jedná se o odpovědnost za častou nepřipravenost předkládaných materiálů na zasedání zastupitelstva města, což bohužel souvisí i s neznalostí našeho města. Důsledkem je pak zpětvzetí návrhů na usnesení u nezanedbatelného množství bodů programu zastupitelstva. Nelze ani přehlížet jeho bezprecedentní chování spojené s naprostou neúctou k zastupitelům města a k demokratickým principům při řízení zasedání zastupitelstva. Pokud kterýkoliv z opozičních zastupitelů projeví kritiku materiálu předloženého k projednání a hlasování, tak ho překřikuje, omezuje čas diskuzních příspěvků a porušuje jednací řád.

Za velmi vážné pochybení považujeme otevřené výhrůžky, že pokud budou opoziční zastupitelé diskutovat k projednávaným bodům programu, a podle jeho kritérií si tím budou dělat PR, tak se to projeví na účasti opozice v komisích a výborech. Předpokládáme, že si kromě pana Ing. Jana Skalického všichni uvědomujeme, že rozhodování o členství v odborných komisích a výborech, je absolutně mimo jeho kompetence a zásadně podléhá demokratickému hlasování. Přesto Ing. Jan Skalický nevhodně a neomaleně vystupoval tak, že vše závisí na něm.

Vrcholem nepřijatelného chování je skutečnost, že Ing. Jan Skalický, který je v roli náměstka primátora, tedy je i představitelem města Děčín, svým příspěvkem na sociálních sítích znevážil a zpochybnil výsledky právě proběhlé prezidentské volby. Jeho příspěvky měly výrazně negativní odezvu u občanů.

Jeho nekontrolované vystupování v pozici 1. náměstka primátora statutárního města je velmi konfrontační, nevhodné a z našeho pohledu zastupitelů města Děčín nadále nepřijatelné. Ing. Jan Skalický poškozuje dobré jméno města Děčín, se kterým má neformálně pramálo společného. Stejně tak poškozuje demokratické principy i instituci zastupitelstva města. Degradoval lokální politiku na prosazování vlastního ega a zveřejňování jeho extremistických názorů staví naše město do neakceptovatelné situace.

Vážený pane primátore,

tímto Vás a celou vaší koalici vyzýváme, abyste vyvodili takové důsledky, které umožní všem zastupitelům nerušeně pracovat ve prospěch občanům našeho města Děčín.

S pozdravem

MVDr. Jana Bednarska (VPD)
Ing. Bc. Tomáš Brčák (ODS)
Ing. Valdemar Grešík (VPD)
Jakub Houška (Náš Děčín)
Mgr. Otto Chmelík (VPD)
Ing. Martin Kubš (ODS)
Ing. Bc. Anna Lehká (VPD)
Mgr. Martin Pošta (VPD)
Ing. Ondřej Smíšek (Náš Děčín)
Petr Toncar, DiS. (Náš Děčín)
Bc. Petr Zdobinský (Piráti)
© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR