Anna Lehká

Předsedkyně VPD
„Děčín patří dle statistik mezi „nejzelenější“ města naší republiky. Važme si toho, co nám bylo dáno do vínku, a kvalitní a rozumnou výsadbou nové veřejné zeleně podporujme stávající. Zeleň okolo nás plní nejen funkci estetickou a psychologickou. Stává se i tzv. zeleným filtrem všeho, co ve městě dýcháme.Chtěla bych, aby byl Děčín příjemným městem s kvalitní a dobře udržovanou veřejnou zelení.“


Matka dvou dětí vystudovala obor revitalizace krajiny a celý profesní život se zabývá ochranou všech složek životního prostředí i souvisejícím územním plánováním. Pracuje jako samostatná referentka na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Má bohatou praxi se získáváním dotací zejména pro projekty z oblasti životního prostředí, a to jak z národních fondů, tak ze strukturálních fondů EU včetně kompletní administrace projektů. Jako projektová manažerka se účastnila i projektů s mezinárodní účastí financovaných z programu Central Europe.

V uplynulém volebním období působila aktivně v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Děčín a v komisi urbanistiky a životního prostředí. Od roku 2014 je členkou Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst.

Je ředitelkou spolku Nativity, z. s. jehož náplní je odborná přednášková činnost a získávání finančních prostředků na podporu Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně – Křešicích.
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018