Zpět

Ing. Bc. Anna Lehká

Náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životního prostředí Zastupitelka města Členka sociálně zdravotní komise
Předsedkyně Volby pro Děčín
Členka politického uskupení HNHRM

V Děčíně žije více než 15 let, je vdaná, má dvě děti. Vystudovala obor krajinného inženýrství na fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. Jako aktivní lokální politik (zastupitelkou města  se stala na podzim roku 2019), si uvědomuje, že pro práci politika je nezbytné mít alespoň základní právní povědomí. Z tohoto důvodu se rozhodla studovat obor veřejná správa na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium úspěšně zakončila v tomto roce.

Má zkušenosti z komerční sféry i ze sféry veřejné. Ve státní správě pracovala např. na Katastrálním úřadě pro Ústecký kraj a na okresním úřadě v Ústí nad Labem. V samosprávě vyššího územního celku působila na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

Je předsedkyní spolku Nativity, z.s., který úzce spolupracuje s Křesťanskou základní školou Nativity sídlící v Děčíně - Křešicích. Od listopadu 2020 do září 2022 byla členkou děčínské městské rady, kde zastávala uvolněnou funkci náměstkyně primátora pro rozvoj a sociální věci. Sociální oblast a rozvoj města, především veřejný prostor, jsou její blízká témata, kterým se chce i nadále věnovat. 

Řídí se heslem Hugha Daltona:
"Ideální stát, potažmo město – maximální sociální užitečnost pro občany, tj. město, které umí hospodařit, není držgrešle, ale není prostopášné, nemyslí jen na současnost, ale i na budoucnost, zajistí občanům bezpečí, svobodu vlastního rozvoje a sociální jistotu zejména v nemohoucnosti a stáří."

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR