Martin Pošta

„Život bez kultury? Nepředstavitelný. Kultura dělá společnost společností, kultivuje, povznáší, baví. Ve stále se zrychlujícím světě je tato potrava ducha stále více potřebná; umožňuje nám totiž, abychom se na chvíli zastavili a nabrali sil. Prostřednictvím příjemných kulturních zážitků si také vytváříme pozitivní vztah k našemu městu. Kultura a kreativita rovněž přispívají k většímu hospodářskému růstu. Je třeba vytvářet zázemí a podporovat kulturní život.
Zasadím se za Děčín, ve kterém je kultura neopominutelnou prioritou.“

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Během studií vykonával praxi ve výuce a přednášení práva, politologie a ekonomie na středních školách. Od roku 2011 je zaměstnancem Městského divadla Děčín, kde dnes zastává pozici výkonného zástupce ředitele a vedoucího kina Sněžník, pod které spadá i hudební klub Le Garage Noir. Mimo jiné je např. hlavním organizátorem Letního kina na zámku, Dne nejen pro seniory a Studentů sobě. V roce 2016 se stal předsedou Asociace provozovatelů kin, která sdružuje přes dvě stě provozovatelů kin, včetně několika sítí multikin. Je členem České filmové komory a nově vznikající nástupnické České audiovizuální komory. 

Od roku 2011 je členem kulturní komise města. V roce 2014 byl členem akční pracovní skupiny, která ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR připravovala kulturní plán města do roku 2020. Mezi jeho záliby patří amatérský film, kino, tanec, divadlo a historická železnice. 

© VOLBA PRO DĚČÍN 2018