Zpět

Mgr. Otto Chmelík

Zastupitel města
Archivář, historik, vedoucí pobočky státního archivu

Zakládající člen Volby pro Děčín, bez politické příslušnosti.

Narodil se v Děčíně, vystudoval místní gymnázium a poté Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, nyní je doktorandem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Celou svou profesní dráhu zasvětil historii a archivnictví, v současné době zastává pozici vedoucího děčínské pobočky Státního oblastního archivu v Litoměřicích.

Od 90. let intenzivně spolupracoval na obnově děčínského zámku a po povodni 2002 inicioval rehabilitaci zámeckého parku na Mariánské louce. Řadu let působil jako kurátor streetartového projektu Ukradená galerie a festivalu Literární Zarafest. Je předsedou Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti (dříve Iniciativa pro děčínský zámek), která se věnuje nejrůznějším vlastivědným aktivitám a ochraně památek. V poslední době tato organizace spolupracuje např. na opravě kostela v Děčíně-Bělé. 

V rámci komunálních aktivit se věnuje především urbanismu a architektuře. V letech 2015-2018 vedl komisi pro urbanismus a životní prostředí. Z této pozice navrhl a pomohl zorganizovat ustavení pozice městského architekta. V roce 2018 se stal členem městského zastupitelstva, na konci roku 2020 byl zvolen určeným zastupitelem pro územní plán. Od roku 2021 vede obnovenou komisi pro urbanismus a architekturu. Dlouhodobě se snaží prosazovat transparentní zadávání projekčních veřejných zakázek formou architektonických soutěží s cílem dobrat se co nejvyšší kvality projektů veřejných staveb. Za klíčové pro kvalitní rozvoj Děčína považuje obnovení pozice městského architekta, která byla neuváženě zrušena v roce 2022.

© Volba pro Děčín 2022 | | GDPR