Otto Chmelík

„V příštích letech by se měla velmi proměnit oblast Kumpoltic, tedy území Východního nádraží. To je pro Děčín mimořádně velká příležitost. Vzniknou zde rozsáhlé rozvojové plochy, důležitý je také osud historické budovy. Chceme dobře naplánovat přeměnu této městské části ku prospěchu města a do plánování zapojíme i vás, občany.“

Otec dvou dětí, profesí archivář a historik, vedoucí pobočky státního archivu, zakládající člen Volby pro (město) Děčín. V rámci komunálních aktivit se věnuje především urbanismu a architektuře. Od roku 2015 vede komisi urbanistiky a životního prostředí, která je poradním orgánem rady města. Z této pozice navrhl a pomohl zorganizovat ustavení městského architekta. Dlouhodobě se snaží prosazovat transparentní zadávání projekčních veřejných zakázek formou soutěží s cílem dobrat se co nejvyšší kvality projektů veřejných staveb. 

Je také předsedou Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti (dříve Iniciativa pro děčínský zámek), kde se věnuje nejrůznějším vlastivědným aktivitám a ochraně památek. Řadu let působil také jako kurátor streetartového projektu Ukradená galerie a festivalu Literární Zarafest. Od 90. let intenzivně spolupracoval na obnově děčínského zámku a po povodni 2002 inicioval rehabilitaci zámeckého parku na Mariánské louce.

© VOLBA PRO DĚČÍN 2018