Anna Lehká střídá v roli zastupitelky Hanu Cermonovou

Hana Cermonová po devíti letech končí své zastupitelské angažmá v Děčíně. Na její místo usedne další žena Volby pro Děčín Anna Lehká.

Na místo usedneš bez významnějších předcházejících zkušeností s děčínskou politikou oproti Hance. Vnímáš to jako handicap?

Hanka má za sebou obrovský kus práce. Bude nám, myslím jako Volbě pro Děčín a potažmo i opozici i celému městu, velmi chybět. Měla obrovské know how právě z osmiletého působení přímo na úřadě. Orientovala se v systému a znala zaběhlé mechanismy. Bude nám chybět i po odborné stránce. Připravila kompletní prorodinnou politiku města, starala se o fungování škol patřící pod správu města a další věci. Ten výčet by byl jistě obsáhlý.

Samozřejmě, že nemám její zkušenosti. Na druhou stranu možná právě tím, že nejsem zatížena politickou „minulostí“ – myslím tím uběhlé dvě volební období – mohu vidět určité věci z jiného úhlu pohledu. Já ale doufám, že Hanka nám bude i nadále nápomocna radou, že její politické angažmá v Děčíně zcela neskončilo. V zastupitelstvu se budu snažit být její dostatečnou a důstojnou náhradou.


Když mluvíš o náhradě, jak se vlastně stalo, že jsi se stala náhradníkem? Byla jsi až druhá v pořadí.

Ano, to je pravda. Automaticky po Hančině rezignaci se stala zastupitelkou Jana Bednarská. Z důvodu její velké pracovní vytíženosti a po vzájemném vyjasnění všech pro a proti, se Jana svého mandátu vzdala. A tak došlo na mě.


Máš už nějakou představu o práci zastupitele?

Chodím na zastupitelstva a v rámci rady Volby pro Děčín připravuji materiály a podklady s ostatními kolegy. Takže ano, představu o fungování mám. Navíc v minulém volebním období jsem byla členkou kontrolního výboru zastupitelstva města a členkou komise urbanismu a životního prostředí.

Trápí mě ale jiná věc. Když jsem loni kandidovala, měla jsem představu o vedení města - možná naivní - v podobě „obecného blaha při správě věcí veřejných“. Bohužel nyní vedeme zákopovou válku. Není to dobré ani pro nás, jako pro opozici, ani pro současnou koalici a už vůbec ne pro občany jako takové, resp. pro onu správu města. V jednání oceňuji věcnost a přímost. Důležitým prvkem ve vedení dialogu, je ale i úcta k druhému jako k partnerovi. A to se zatím nepodařilo nalézt. Nejsem člověk sporu, spíše bych chtěla být člověkem činu. 


A téma, kterému by ses chtěla věnovat?

Nemohu po Hance převzít školství ani sociální sféru. Profesně jsem zaměřena na životní prostředí. Velkým tématem jsou nyní odpady. Nakládání a likvidace, dodržování plánu odpadového hospodářství města a zejména příprava nového tendru, neboť stávající smlouva s Mariem Pedersenem skončí na přelomu jara a léta roku 2021. Nepochybuji ale, že budou i jiná dílčí témata, která se určitě během mého mandátu objeví.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchu v nové roli zastupitele!


Z rezignačního  prohlášení Jany Bednarské:

Omlouvám se svým voličům, ale v současné době vzhledem k mému pracovnímu vytížení a rodinným povinnostem nejsem schopna plnohodnotně zastávat funkci zastupitele města Děčín. Děkuji za pochopení Jana Bednarská


16.10. 2019

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018