Osud staré podmokelské knihovny zpečetěn?

Na ilustrační fotografii budova okresní správy sociálního zabezpečení v Děčíně - Podmoklech. Od jara 2018 je prázdná. Pro úřadování zřejmě dožila, proto vyhlašujeme konkurz na její nové využití. Co byste řekli např. městským lázním, tělocvičně nebo cirkusu? Náměty směřujte na Ministerstvo práce a sociálních věcí …
Přátelé a milý Děčíňáci, v úterý 21.8.2018 ráno jsme na podatelnu magistrátu doručili petici  proti přestavbě staré podmokelské knihovny na kanceláře odboru sociálních věcí. Bylo Vás na pět set, kteří jste si během čtrnácti dní v době prázdnin našli chvilku, abyste se se záležitostí seznámili a podpořili svým podpisem otevřené výzvy z července a srpna, adresované městské radě. Děkujeme. Velmi si Vaší podpory vážíme. Rada města na naše výzvy a na petici reagovala zavádějícími tiskovými zprávami z pera mluvčí, zveřejněnými na magistrátním webu. Nazývají nás "některými občany" a myslí tím takové vážené osobnosti spjaté s Děčínem, jako je třeba dlouholetý ředitel městského divadla Rudolf Felzmann nebo spisovatelé Václav Vokolek a Rostislav Křivánek. Na svém zasedání  21.8.2018 rada města naše návrhy nevyslyšela a dala průchod nerozumnému čistě byrokratickém řešení. Naše vyjádření k tomu je následující:

Vážení členky a vážení členové děčínské městské rady, resp. ti z Vás, kteří v úterý 21.8. 2018 odmítli přijmout závažné argumenty proti plánované přeměně staré podmokelské knihovny v úřadovnu. Svým nedomyšleným rozhodnutím  přispíváte k postupné ghettizaci jednoho z děčínských městských center. Zvolené řešení bude možná krátkodobě finančně méně nákladné, ale v celkovém důsledku povede k dalšímu chudnutí a úpadku města.  Hovoříte o potřebě zajistit přenesou čili státní agendu a hodláte za tím účelem přestavět výsostně městský společenský dům, ač za rohem je k dispozici jedna z prázdných účelových státních úředních budov. Připomínáme Vám, že Váš mandát pochází od občanů města, nikoliv od státních ministerstev.  Zaklínáte se městským architektem, přitom ani on, ani příslušní úředníci nemají k dispozici žádný materiál, který by popisoval architektonické hodnoty podmokelské knihovny. Projektant vlastně neměl šanci odvést dobrou práci. Protože pana městského architekta Ondřeje Beneše rádi zmiňujete, i my si jej dovolíme ocitovat.


Architekt města Děčína, 28.7.2018

"Přestože vestavěné příčky bude možno v případě potřeby demontovat a pokoušíme se o co nejrozumnější řešení, na prezentaci záměru v radě města letos v létě jsem musel konstatovat, že využití bývalé podmokelské knihovny tímto způsobem jde proti charakteru těchto prostor. Pro tento trakt domu by bylo ideální, aby byl na reprezentativní společenské funkce využíván celý a celý den, každý den. Nahoře velké společenské akce, dole drobnější. Aby fungoval jako výkladní skříň magistrátu, aby byl občany aktivně využíván.  Těžko si dokážeme představit, že pokud se zde jednou udělají kanceláře, že by se někdy v dohledné době bouraly."


Za organizátory petice Věra Pokorná a Otto Chmelík

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018