Prohlášení k podpoře drobných živnostníku v Děčíně

Doufali jsme, že vedení města projeví solidaritu s našimi občany, kteří ve městě podnikají a byli zasaženi pandemií Covid-19. Že projeví velkorysost a dá jim najevo, že si váží jejich práce, že si je vědomo potřeby jejich služeb pro fungování města.

Předpokládali jsem, že návrh opozičních stran tak, jak byl předložen, nebude přijat stávající koalicí. Byl ale prostor k diskuzi a nebránili jsme se případným úpravám, které by návrh dovedly ke konsenzu všech stran. 

Bohužel žádný pozměňovací návrh nepadl. Dozvěděli jsme se pouze, že je to nemožné z důvodu nedostatku financí a to, že se žádná pomoc ze strany města nechystá. 

Opatření, která jsou schválena, byla některá navržena před vypuknutím pandemie v rámci podpory turismu (např. prominutí místního poplatku za předzahrádky), ostatní byla diktátem ze strany státu, která by samo město nikdy neiniciovalo (např. parkování zdarma).

Anna Lehká, Volba pro Děčín

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018