Prohlášení opozičních zastupitelů k doplňujícím volbám do Kontrolního výboru zastupitelstva města Děčín

Vzhledem k tomu, že prvotní volby zástupců jednotlivých stran do Kontrolního výboru zastupitelstva města Děčín po komunálních volbách v roce 2018 proběhly zcela nedemokraticky v režii vládnoucí koalice a v rozporu s obvyklým postupem, kdy členy kontrolního výboru by měli být především zástupci opozice, máme za to, že kontrolní výbor dlouhodobě neplní svou funkci, pro kterou byl ustanoven.


Již při vzniku stávajícího kontrolního výboru nebyli akceptováni kandidáti opozičních stran a jediný schválený kandidát opozice Jan Šmíd byl pro svůj nekompromisní postoj k dodržování zákonnosti rozhodnutím vládnoucí koalice z funkce člena kontrolního výboru na zasedání zastupitelstva konaného dne 20. února 2020 odvolán. Údajně pro ztrátu důvěry a dlouhodobou nevěrohodnost.

Zastupitelé opozičních stran, prohlašují, že Jan Šmíd má i nadále jejich důvěru a jeho odborné znalosti jsou zárukou kompetentního výkonu funkce nejen člena výboru, ale i člena zastupitelstva. Jeho odvoláním ztratila opozice jedinou možnost kontroly dodržování zákonnosti v kontrolním výboru, který je zcela v režii vládnoucí koalice bez možnosti účinného plnění své kontrolní funkce.
Jak již bylo zmíněno, Jan Šmíd je i nadále kandidátem, kterého zastupitelé opozice podporují. Nicméně v rámci konstruktivnosti jednání opozičních stran a s vědomím toho, že Jan Šmíd nemá dostatečnou podporu nutných 14 hlasů zastupitelů, se jejich zástupci shodli na následujícím: „Jako opoziční zastupitelé navrhujeme, aby byl počet členů kontrolního výboru navýšen na devět členů tak, jak bylo požadováno již při prvotním ustanovení kontrolního výboru na podzim roku 2018. Tři nová místa budou obsazena kandidáty současné opozice, a to jmenovitě Jiří Čečrle (ODS s podporou Svobodných), Anna Lehká (Volba pro Děčín) a Vojtěch Nádvorník (Změna pro Děčín).“

Tento požadavek byl naformulován do usnesení a předložen 28. května 2020 na jednání zastupitelstva města. Tento požadavek nebyl akceptován, resp. nezískal potřebnou většinu hlasů. 

Zastupitelé opozičních stran prohlašují, že do doplňujících voleb do kontrolního výboru nebudou již navrhovat žádného kandidáta. 

Tímto bychom chtěli upozornit na zcela nestandardní složení kontrolního výboru zastupitelstva města Děčín a popření jeho smyslu jak z hlediska kontrolních mechanismů územně samosprávných celků, tak i především z hlediska morálního.

Nahoru
© VOLBA PRO DĚČÍN 2018